HP LaserJet 3052 All in One Printer - Fliken Felsökning

background image

Fliken Felsökning

HP ToolboxFX innehåller fliken Felsökning med länkar till följande huvudsidor:

Kontrollpanelmeddelanden. Visar beskrivningar av allt-i-ett-enhetens
kontrollpanelmeddelanden.

Åtgärda papperstrassel. Innehåller information om hur du hittar och tar bort material som har
fastnat.

Utskriftsproblem. Innehåller hjälpavsnitt som hjälper dig att lösa utskriftsproblem.

Skanningsproblem. Innehåller hjälpavsnitt som hjälper dig att lösa skanningsproblem.

Kopieringsproblem. Innehåller hjälpavsnitt som hjälper dig att lösa kopieringsproblem.

Faxproblem. Innehåller hjälpavsnitt som hjälper dig att lösa faxproblem.

Anslutningsproblem. Innehåller hjälpavsnitt som hjälper dig att lösa nätverksproblem.

Felsökningsverktyg. Underhåller allt-i-ett-enheten med hjälp av felsökningsverktyg, t.ex. en
rengöringssida.

Animerade demonstrationer. Visar animerad hjälp om allt-i-ett-enheten.

OBS!

Övriga flikar i HP ToolboxFX kan vara praktiska när du felsöker allt-i-ett-enheten.

Information om de övriga flikarna i HP ToolboxFX finns i

HP ToolboxFX

.

SVWW

Felsökningsverktyg

361