HP LaserJet 3052 All in One Printer - Snabbvalsrapport

background image

Snabbvalsrapport

En snabbvalsrapport innehåller alla faxnummer som är tilldelade en snabbvalsknapp och kortnummer
och gruppkortnummer.

Skriva ut en snabbvalsrapport

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Rapporter och tryck sedan på .

3.

Välj Telefonboksrapport med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på . Menyn stängs och rapporten

skrivs ut.

360

Kapitel 13 Felsökning

SVWW