HP LaserJet 3052 All in One Printer - Problem att skicka fax

background image

Problem att skicka fax

Problem

Orsak

Åtgärd

Dokumentet slutar matas under
faxsändning

Du kan inte fylla på papper som är längre
än 381 mm. Faxningen av en lång sida
stoppas vid 381 mm (15 tum)

Skriv ut dokumentet på kortare material.

Om det inte har uppstått papperstrassel
och mindre än en minut har gått väntar
du en stund och trycker sedan på

Avbryt

. Om material har fastnat läser du

i

Åtgärda papper som fastnat

. Försök

sedan att skicka faxet igen.

Om objektet är för litet kan det fastna i
den automatiska dokumentmataren.

Använd flatbäddsskannern. Minsta
storleken för papper i den automatiska
dokumentmataren är 127 x 127 mm.

Om material har fastnat läser du i

Åtgärda papper som fastnat

. Försök

sedan att skicka faxet igen.

Faxöverföringen avbryts

Den faxenhet som ska ta emot
meddelandet fungerar kanske inte som
den ska.

Försök att skicka till en annan faxenhet.

Telefonlinjen kanske inte fungerar.

Gör något av följande:

Höj volymen på allt-i-ett-enheten
och tryck sedan på

Starta fax

kontrollpanelen. Telefonlinjen
fungerar om du hör en
kopplingston.

Koppla bort allt-i-ett-enheten från
telefonjacket och anslut sedan en
telefon till jacket. Kontrollera att
linjen fungerar genom att ringa ett
samtal.

Faxöverföringen avbryts kanske av ett
kommunikationsfel.

Ändra inställningen för återuppringning
vid kommunikationsfel till (information
om hur man ändrar alternativet
återuppringning vid kommunikationsfel
finns i

Ändra inställningarna för

återuppringning

).

Det går att ta emot fax på allt-i-ett-
enheten men inte att skicka några

Om allt-i-ett-enheten är ansluten till en
telefonväxel sänder växeln eventuellt en

Inaktivera inställningen för kopplingston.
Mer information finns i

Ändra inställning

för avkänning av kopplingston

.

SVWW

Faxproblem

339

background image

Problem

Orsak

Åtgärd

kopplingston som allt-i-ett-enheten inte
känner av.

Telefonlinjen som används är eventuellt
dålig.

Försök igen senare.

Den faxenhet som ska ta emot
meddelandet fungerar kanske inte som
den ska.

Försök att skicka till en annan faxenhet.

Telefonlinjen kanske inte fungerar.

Gör något av följande:

Höj volymen på allt-i-ett-enheten
och tryck på

Starta fax

kontrollpanelen. Telefonlinjen
fungerar om du hör en
kopplingston.

Koppla ur allt-i-ett-enheten från
telefonjacket och anslut en telefon.
Kontrollera att linjen fungerar
genom att ringa ett samtal.

Utgående faxsamtal fortsätter att ringas
upp

Faxnummer rings automatiskt upp igen
om alternativen för återuppringning är
inställda på .

Du kan avbryta pågående
återuppringning genom att trycka på

Avbryt

. Mer information om hur en

väntande faxöverföring avbryts finns i

Ändra standardinställning för ljust/mörkt
(kontrast)

. Information om hur du ändrar

inställningen för återuppringning finns i

Ändra inställningarna för
återuppringning

.

Faxmeddelanden som skickas kommer
inte fram till den mottagande faxenheten

Den mottagande faxenheten är kanske
avstängd eller fungerar inte som den
ska, till exempel för att papperet är slut.

Kontakta mottagaren och be denne
kontrollera att den mottagande
faxenheten är klar att ta emot
faxmeddelanden.

Originalen är kanske felaktigt ilagda.

Kontrollera att dokumenten i den
automatiska dokumentmataren eller
flatbäddsskannern ligger rätt. Mer
information finns i

Lägga i material i

inmatningsfacken

.

Ett faxmeddelande har kanske lagrats i
minnet för att det väntar på att skickas till
ett nummer som är upptaget, andra
uppgifter som ska skickas är före i kön
eller på grund av att faxet har en
senarelagd överföringstidpunkt.

Om faxet lagras i minnet av någon av
dessa orsaker, visas det som en post i
faxloggen. Skriv ut faxaktivitetsloggen
(se

Skriva ut faxaktivitetsloggen

) och

kontrollera vilka uppgifter som väntar
att skickas i kolumnen Status.

Längst ner på varje sida i de fax du
skickar finns ett grått fält

Du skickar ett fax från skannern med fel
värde för faxstorleken.

Kontrollera att du har rätt inställning. Mer
information finns i

Ändra

standardinställningen för glasstorlek

.

340

Kapitel 13 Felsökning

SVWW

background image

Problem

Orsak

Åtgärd

Det fattas text längst ner på fax som du
skickar

Du skickar ett fax från skannern med fel
värde för faxstorleken.

Kontrollera att du har rätt inställning. Mer
information finns i

Ändra

standardinställningen för glasstorlek

.

Du får ett felmeddelande om att det är för
lite ledigt minne.

Du kanske skickar ett fax som är för stort
eller så är upplösningen för hög.

Prova något av följande:

Dela upp ett stort fax i mindre delar
och faxa dem sedan separat.

Frigör tillgängligt minne för
utgående fax genom att ta bort
sparade fax.

Konfigurera det utgående faxet
som ett fördröjt fax och kontrollera
sedan att det skickas.

Se till att du använder den lägsta
upplösningen (Standard).