HP LaserJet 3052 All in One Printer - Prestandaproblem

background image

Prestandaproblem

Problem

Orsak

Åtgärd

Faxöverföringen är långsam

Faxmeddelandet är eventuellt mycket
komplicerat och innehåller exempelvis
flera bilder.

Komplicerade fax tar längre tid att skicka
och ta emot. Om längre fax delas upp i
flera mindre fax och upplösningen
minskas kan överföringen gå snabbare.

Faxenheten som tar emot faxet har
kanske ett långsamt modem.

Allt-i-ett-enheten skickar faxet med den
snabbaste överföringshastighet som den
mottagande enheten klarar av.

Den upplösning som faxet skickas eller
tas emot med är kanske mycket hög.

Om det är du som är faxmottagare
kontaktar du avsändaren och ber denne
att skicka om faxet med lägre
upplösning. Om det är du som skickar
faxet anger du en lägre upplösning och
skickar om det. Information om hur du
ändrar standardinställningen finns i

Ändra inställningen för upplösning

.

Telefonlinjen kanske inte fungerar.

Avbryt uppringningen och skicka faxet en
gång till. Be teleoperatören att
kontrollera telefonlinjen.

Du faxar via ett internationellt samtal.

Du måste avsätta mer tid när du skickar
fax till utlandet.

Faxloggarna eller faxrapporterna skrivs
ut vid fel tider

Inställningarna för faxaktivitetsloggen
eller faxsamtalsrapporter är inte
korrekta.

Skriv ut en konfigurationssida och
kontrollera när rapporterna ska skrivas
ut. I

Skriva ut faxaktivitetsloggen

och

Ange utskriftstider för
faxsamtalsrapporten

finns instruktioner

om hur du ställer in tidpunkt för logg- och
rapportutskrift.

Allt-i-ett-enhetens ljud är för höga eller
för låga.

Volyminställningen är kanske inte
korrekt angiven.

Mer information finns i

Använda allt-i-ett-

enhetens volymkontroller

.

SVWW

Faxproblem

343