HP LaserJet 3052 All in One Printer - Trassel i den automatiska dokumentmataren

background image

Trassel i den automatiska dokumentmataren

Ibland händer det att material fastnar vid faxning, kopiering eller skanning.

Du uppmärksammas om papperstrasslet via meddelandet Dok.matartrassel. Rensa, mata om. som
visas på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

Den automatiska dokumentmataren har laddats fel eller är överfull. Mer information finns i

Lägga

i dokument som ska faxas, kopieras eller skannas

.

Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer för typ eller storlek. Mer information finns i

Materialspecifikationer

.

Så här tar du bort material som fastnat i den automatiska dokumentmataren (HP LaserJet 3050

allt-i-ett)

1.

Öppna den automatiska dokumentmatarens lock.

2.

Ta försiktigt bort utskriftsmaterial som fastnat. Försök att försiktigt ta bort sidan utan att riva sönder
den.

3.

Stäng dokumentmatarens lock.

Så här tar du bort material som fastnat i den automatiska dokumentmataren (HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 allt-i-ett)

1.

Öppna luckan över den automatiska dokumentmataren.

OBS!

Kontrollera att leveransskydden har tagits bort.

316

Kapitel 13 Felsökning

SVWW

background image

2.

Ta bort rensningsdelen. Använd båda händerna och lyft i de två handtagen tills delen lossnar. Vrid
och lyft ut rensningsdelen och lägg den åt sidan.

3.

Lyft den gröna spaken och vrid plockmekanismen tills den stannar kvar i öppet läge.

4.

Försök att försiktigt ta bort sidan, utan att riva sönder den. Om det tar emot går du till nästa steg.

5.

Öppna den automatiska dokumentmatarens lock och lossa försiktigt utskriftsmaterialet med båda
händerna.

6.

När utskriftsmaterialet har lossnat, drar du försiktigt ut det i den riktning som visas på bilden.

SVWW

Åtgärda papper som fastnat

317

background image

7.

Stäng locket till flatbäddsskannern.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

8.

Fäll tillbaka den gröna spaken.

9.

Sätt tillbaka rensningsdelen som på bilden. Tryck nedåt på de två hakarna tills det klickar och delen
låses fast. Installera rensningsdelen rätt, eftersom framtida trassel annars kan uppstå.

10.

Stäng försiktigt dokumentmatarens lock.

318

Kapitel 13 Felsökning

SVWW