HP LaserJet 3052 All in One Printer - Orsaker till trassel

background image

Orsaker till trassel

Ibland kan ett papper eller annat material fastna när ett dokument skrivs ut. Bland orsakerna finns
följande:

Inmatningsfacken är felaktigt laddade eller överfulla eller också har pappersledarna ställts in fel.

Utskriftsmaterial läggs till eller tas bort från ett inmatningsfack under pågående utskrift eller så tas
ett inmatningsfack bort från allt-i-ett-enheten under pågående utskrift.

Tonerkassettluckan öppnas under pågående utskrift.

För många ark har samlats i utmatningsområdet eller ark har blockerat ett utmatningsområde.

Utskriftsmaterialet som används uppfyller inte HP:s specifikationer. Mer information finns i

Materialspecifikationer

.

Utskriftsmaterialet är förstört eller har till exempel häftklamrar eller gem.

Materialet har förvarats i en miljö som var för fuktig eller för torr. Mer information finns i

Utskrifts-

och förvaringsmiljö

.