HP LaserJet 3052 All in One Printer - Spärra eller ta bort spärr för faxnummer

background image

Spärra eller ta bort spärr för faxnummer

Om du inte vill ta emot fax från vissa personer eller företag kan du spärra upp till 30 faxnummer med
hjälp av kontrollpanelen. När du spärrar ett faxnummer och någon från det numret skickar ett fax till dig
visas information om att numret är spärrat i teckenfönstret, faxet skrivs inte ut och faxet sparas inte i
minnet. Fax från spärrade faxnummer anges som ignorerade i faxaktivitetsloggen. Du kan ta bort
spärren för spärrade enskilda faxnummer eller för alla spärrade nummer på en gång.

OBS!

Avsändaren av ett spärrat fax meddelas inte om att faxöverföringen misslyckades.

Information om hur du skriver ut en lista över spärrade nummer finns i

Skriva ut en lista över spärrade

faxnummer

. Information om hur du skriver ut faxaktivitetsloggen finns i

Skriva ut faxaktivitetsloggen

.

Spärra eller ta bort spärr för faxnummer

Använd följande metod för att spärra eller ta bort spärr från faxnummer via kontrollpanelen:

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Faxinställningar och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Inställn. faxmott. och tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja Spärrade faxar och tryck sedan på .

5.

Om du vill spärra ett faxnummer använder du

<

eller

>

för att välja Lägg till post. Tryck sedan på

. Skriv faxnumret precis som det står i faxhuvudet (inklusive mellanslag) och tryck på . Ange

ett namn för det spärrade numret och tryck sedan på .

Om du vill ta bort spärren från ett enstaka faxnummer använder du

<

eller

>

för att välja Ta bort

post. Tryck sedan på . Använd

<

eller

>

för att välja det faxnummer som du vill ta bort. Tryck

sedan på för att bekräfta borttagningen.

eller

Om du vill ta bort spärren från alla spärrade faxnummer använder du

<

eller

>

för att välja Rensa

alla. Tryck sedan på . Tryck på igen för att bekräfta borttagningen.

78

Kapitel 6 Faxa

SVWW