HP LaserJet 3052 All in One Printer - Återuppringning manuellt

background image

Återuppringning manuellt

1.

Lägg dokumentet i den automatiska dokumentmataren eller på flatbäddsskannern.

2.

Tryck på

Återuppringning

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

3.

Tryck på

Starta fax

. Om sidorna som du vill skicka ligger i ADM:en startar faxningen automatiskt.

4.

Sända från glas? 1=Ja 2=Nej visas i kontrollpanelens teckenfönster om allt-i-ett-enhetens ADM-
sensor upptäcker att det inte ligger något dokument i inmatningsfacket för den automatiska
dokumentmataren. Tryck på

1

för att välja Ja och tryck sedan på om du vill skicka faxen från

flatbäddsskannern.

När du har tryckt på visas Läs in sid:X Tryck på kontrollpanelens skärm.

5.

Om du redan har placerat dokumentet på flatbäddsskannern trycker du på (eller placerar
dokumentet på flatbäddsskannern och trycker sedan på ).

När du har skannat sidan visas En sida till? 1=Ja 2=Nej i kontrollpanelens teckenfönster.

6.

Om du vill skanna fler än en sida trycker du på

1

för att välja Ja. Upprepa sedan steg 5 för varje

sida i faxet.

eller

När du är klar trycker du på

2

för att välja Nej.

Faxet skickas till det nummer som du slog. Om numret är upptaget eller inte svarar, rings numret upp
igen baserat på inställningen för återuppringning. Om ett återuppringningsförsök misslyckas uppdateras
faxaktivitetsloggen med felet.

72

Kapitel 6 Faxa

SVWW