HP LaserJet 3052 All in One Printer - Ställa in faxhuvudet

background image

Ställa in faxhuvudet

Så här konfigurerar du faxhuvudet

Så här anger eller ändrar du informationen i faxhuvudet: Du kan få mer hjälp med att ange information
i

Ange text från kontrollpanelen

.

1.

Tryck på

Meny

på kontrollpanelen.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Faxinställningar och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Faxhuvud och tryck sedan på .

4.

Ange faxnumret med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på .

5.

Ange företagets namn med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på .

OBS!

Högsta tillåtna antalet tecken i faxnumret är 20. Högsta tillåtna antalet tecken i

företagsnamnet är 40.

SVWW

Grundläggande faxfunktioner och -åtgärder

67