HP LaserJet 3052 All in One Printer - Skriva ut en faxsamtalsrapport

background image

Skriva ut en faxsamtalsrapport

En faxsamtalsrapport är en kort rapport om det senast skickade eller mottagna faxets status.

Skriva ut en faxrapport

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Rapporter och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Faxrapport och tryck sedan på .

4.

Tryck på för att välja Skriv ut rapport nu. Menyn stängs och rapporten skrivs ut.

OBS!

Information om hur du ställer in att faxrapporten ska skrivas ut automatiskt finns i

Ange

utskriftstider för faxsamtalsrapporten

.