HP LaserJet 3052 All in One Printer - Skriva ut alla faxrapporter

background image

Skriva ut alla faxrapporter

Använd den här metoden när du skriver ut följande rapporter på en gång:

Faxaktivitetslogg

Snabbval, kortnummer och gruppkortnummer

Konfigurationsrapport

Lista med spärrade faxnummer

Betalningsrapporten (om alternativet är aktiverat)

Skriva ut alla faxrapporter

Använd följande metod när du skriver ut alla faxrapporter:

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Rapporter och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Alla faxrapp. och tryck sedan på . Menyn stängs och rapporterna

skrivs ut.

96

Kapitel 6 Faxa

SVWW