HP LaserJet 3052 All in One Printer - Ställa in svarsläge

background image

Ställa in svarsläge

Beroende på din situation kan du ställa in allt-i-ett-enhetens svarsläge på Automatiskt eller Manuellt.
Standardinställningen är Automatiskt.

Automatiskt: I automatiskt svarsläge besvaras inkommande samtal efter ett angivet antal
ringsignaler eller när särskilda faxtoner identifieras. Mer information om hur du ställer in antalet
ringsignaler finns i

Ändra inställningen för antalet ringsignaler före svar

.

Manuellt: I manuellt läge besvaras inga samtal automatiskt av allt-i-ett-enheten. Du måste då själv
starta faxmottagningen antingen genom att trycka på

Starta fax

på kontrollpanelen eller genom att

lyfta telefonluren på en telefon som är ansluten till samma linje och slå 123 (endast i tonvalsläge).

OBS!

Även om de flesta användare låter svarsläget stå kvar på Automatiskt, kommer de som

ringer upp faxnumret att höra faxtoner om ingen svarar i telefonen eller om de inte lägger på före
det angivna antalet ringsignaler före svar. Om du inte vill att de som ringer upp ska höra
faxtonerna väljer du Manuellt. Kom emellertid ihåg att inga fax kan tas emot automatiskt när
läget är inställt på Manuellt.

Ställa in svarsläge

Så här ställer du in eller ändrar svarsläge:

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Faxinställningar och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Inställn. faxmott. och tryck sedan på .

4.

Tryck på för att välja Svarsläge.

100

Kapitel 6 Faxa

SVWW

background image

Svarsläget visas på kontrollpanelen.

SVWW

Andra sätt att konfigurera dina fax

101