HP LaserJet 3052 All in One Printer - Göra en anknytning tillgänglig för faxmottagning

background image

Göra en anknytning tillgänglig för faxmottagning

När den här inställningen är aktiverad kan du ange att allt-i-ett-enheten ska ta emot det inkommande
faxet genom att trycka på 1-2-3 i följd på telefonens knappsats (endast i tonvalsläge).
Standardinställningen är . Du ska inaktivera inställningen endast om du använder pulsval eller har
en tjänst från teleoperatören som också begagnar sig av nummersekvensen 1-2-3. Teleoperatörens
tjänst fungerar inte om den inte är komaptibel med allt-i-ett-enheten.

Göra anknytning tillgänglig för faxmottagning

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Faxinställningar och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Inställn. faxmott. och tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja Sidotelefon och tryck sedan på .

5.

Använd

<

eller

>

om du vill välja eller Av. Tryck sedan på för att spara valet.

SVWW

Andra sätt att konfigurera dina fax

105