HP LaserJet 3052 All in One Printer - Andra sätt att konfigurera dina fax

background image

Andra sätt att konfigurera dina fax

Du kan ta emot fax antingen till allt-i-ett-enheten eller till din dator. I allmänhet besvaras inkommande
faxsamtal automatiskt av allt-i-ett-enheten. Om du däremot ansluter andra enheter till samma
telefonlinje som allt-i-ett-enheten är ansluten till måste du ändra inställningarna för hur inkommande
faxsamtal ska besvaras. Mer information finns i

Ställa in svarsläge

.

Följ anvisningarna i det här avsnittet för att ange hur faxsamtal ska besvaras.