HP LaserJet 3052 All in One Printer - Faxa

background image

Faxa

Grundläggande faxfunktioner och -åtgärder

Avancerade faxfunktioner och -åtgärder

Faxloggar och rapporter

Skicka och ta emot fax med en dator

Andra sätt att konfigurera dina fax

Ansluta ytterligare enheter

OBS!

Många av de funktioner som beskrivs i detta kapitel kan också utföras med hjälp av

HP ToolboxFX. Anvisningar om hur du använder HP ToolboxFX finns i direkthjälpen för
HP ToolboxFX.

SVWW

65