HP LaserJet 3052 All in One Printer - Förbrukningsmaterial för HP LaserJet

background image

Förbrukningsmaterial för HP LaserJet

Det är enkelt att återvinna tomma HP LaserJet-tonerkassetter med HP Planet Partners (helt utan
kostnad). HP arbetar hårt för att kunna erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster som är miljövänliga,
från produktutveckling och tillverkning till distribution, drift och återvinning. Vi garanterar att dina
återlämnade HP LaserJet-tonerkassetter återvinns och att värdefulla plaster och metaller tas tillvara och
används till nya produkter för att minska avfallsmängden i naturen. Eftersom den här kassetten återvinns
och används i nya material skickas den inte tillbaka till dig. Dina tomma HP LaserJet-tonerkassetter
återvinns på ett ansvarsfullt sätt om du deltar i HP Planet Partners-programmet. Tack för ditt bidrag till
miljöarbetet!

I många länder/regioner kan den här produktens förbrukningsmaterial (t.ex. tonerkassetter och
bildtrumma) återlämnas till HP via HP:s program för återvinning av förbrukningsmaterial. Programmet
är enkelt att använda och finns i fler än 35 länder/regioner. Information och anvisningar på flera språk
levereras med alla tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial för HP LaserJet.

Information om HP:s återvinningsprogram för förbrukningsmaterial

Sedan 1992 har HP erbjudit ett återvinningsprogram för förbrukningsmaterial för HP LaserJet helt utan
kostnad. 2004 omfattade HP Planet Partners-program 85 % av världsmarknaden där
förbrukningsmaterial till HP LaserJet såldes. Portofria och föradresserade etiketter medföljer de flesta
HP LaserJet-tonerkassettförpackningar. Etiketter och returkartonger kan också fås via webbplatsen:

http://www.hp.com/go/recycle

Använd bara etiketten för att returnera HP LaserJet-tonerkassetter som är äkta och tomma. Använd inte
den här etiketten för kassetter från andra tillverkare än HP, påfyllda eller omfabricerade kassetter eller
garantivaror. Förbrukningsmaterial och andra föremål som skickats till HP Planet Partners-programmet
av misstag kan inte returneras.

Fler än 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter återvanns över hela världen 2004 via
återvinningsprogrammet HP Planet Partners. Den här rekordsiffran motsvarar mer än 11 miljoner kilo
tonerkassettmaterial som inte blivit skräp. 2004 återvann HP i genomsnitt 59 % av tonerkassettens vikt
och det bestod främst av plast och metaller. Plast och metaller används till att göra nya produkter, t.ex.
HP-produkter, plastfack och valsar. De återstående materialen kasseras på ett ansvarsfullt och
miljömedvetet sätt.

I USA

För att returerna ska bli så miljövänliga som möjligt uppmuntrar HP användarna att skicka flera kassetter
eller andra förbrukningsmaterial samtidigt. Lägg helt enkelt två eller flera kassetter tillsammans i ett
paket och använd den portofria, föradresserade UPS-etiketten som medföljer förpackningen. Om du vill
ha mer information i USA ringer du (1) (800) (340-2445) eller besöker HP:s webbplats

http://www.hp.com/go/recycle

.

Utanför USA

Kunder utanför USA kan besöka webbplatsen

http://www.hp.com/go/recycle

och få ytterligare

information om var HP:s återvinningsprogram för förbrukningsmaterial finns.

Papper

Det går att använda returpapper i den här allt-i-ett-enheten om papperet uppfyller riktlinjerna i HP
LaserJet Printer Family Print Media Guide
. Du kan läsa den på

www.hp.com/support/ljpaperguide

.

Produkten lämpar sig för användning av returpapper enligt EN12281:2002.

384

Bilaga D Föreskrifter

SVWW

background image

Materialrestriktioner

I den här HP-produkten finns kvicksilver i lysröret eller skannern. Det kan kräva speciell hantering när
produkten ska kasseras.

I den här HP-produkten finns ett batteri som kan kräva speciell hantering när produkten ska kasseras.

Typ:

Litiumkol-monofluorid (solid knappcell)

Vikt:

ung. 1 gram

Placering:

på datorpanelen för formatering (ett batteri per produkt)

Borttagbart för användaren:

Nej