HP LaserJet 3052 All in One Printer - Lägga i material i inmatningsfacken

background image

Lägga i material i inmatningsfacken

I följande avsnitt beskrivs hur du fyller på material i de olika inmatningsfacken.

VIKTIGT

Materialet kan fastna om du skriver ut på skrynkligt, vikt eller skadat material. Mer

information finns i

Riktlinjer för att använda material

.