HP LaserJet 3052 All in One Printer - Kontrollera utskrifter

background image

Kontrollera utskrifter

I det här avsnittet ges grundläggande utskriftsanvisningar. Följ ordningen för hur ändringarna är
prioriterade när du gör ändringar i skrivarinställningarna.

OBS!

Namnen på kommandon och dialogrutor kan variera beroende på vilken programvara du

har.