HP LaserJet 3052 All in One Printer - Ändra volymen för fax

background image

Ändra volymen för fax

Den här inställningen avgör volymen på olika faxljud som avges när allt-i-ett-enheten skickar eller tar
emot fax.

Så här ändrar du faxvolymen

1.

Tryck på

Volym

.

2.

Använd

<

eller

>

om du vill välja Av, Låg, Medium eller Hög.

3.

Tryck på när du vill spara ditt val.

OBS!

Standardinställningen är Låg.

SVWW

Använda kontrollpanelen på allt-i-ett-enheten

43