HP LaserJet 3052 All in One Printer - Ändra standardstorleken för papper

background image

Ändra standardstorleken för papper

1.

Tryck på

Meny

.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Systeminställningar och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Pappersinställningar och tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja Standardstorlek och tryck sedan på .

5.

Välj storlek med hjälp av knapparna

<

eller

>

6.

Tryck på när du vill spara ditt val.

SVWW

Använda kontrollpanelen på allt-i-ett-enheten

41