HP LaserJet 3052 All in One Printer - Funkcje

background image

Funkcje

Serwer EWS umożliwia wyświetlanie informacji o stanie urządzenia wielofunkcyjnego i sieci oraz
zarządzanie funkcjami drukowania z komputera. Za pomocą serwera EWS można wykonać
następujące zadania:

wyświetlić informacje o stanie urządzenia wielofunkcyjnego,

określić poziom zużycia i zamówić nowe materiały eksploatacyjne,

wyświetlić i zmienić część konfiguracji urządzenia,

wyświetlić i wydrukować niektóre strony wewnętrzne,

wybrać język wyświetlania stron EWS,

wyświetlić i zmienić konfigurację sieci.

300

Rozdział 12 Zarządzanie urządzeniem wielofunkcyjnym i jego konserwacja

PLWW