HP LaserJet 3052 All in One Printer - Konstrukcja kopert

background image

Konstrukcja kopert

Konstrukcja kopert ma znaczenie zasadnicze. Linie złożenia kopert mogą znacznie się różnić, nie tylko
między kopertami różnych producentów, lecz również między kopertami tego samego producenta,
pochodzącymi z jednego opakowania. Efekt końcowy druku na kopertach zależy od ich jakości.
Wybierając koperty należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

Waga: Gramatura kopert nie powinna przekraczać 90 g/m

2

; w przeciwnym razie koperty mogą

zacinać się w urządzeniu.

Struktura: Przed rozpoczęciem drukowania koperty powinny zostać położone płasko ze
zwinięciem mniejszym niż 6 mm i nie powinny być wypełnione powietrzem. Koperty zatrzymujące
powietrze mogą powodować problemy. Nie należy używać kopert z klamrami, zatrzaskami,
węzłami, okienkami z folii, otworami, wycięciami, materiałami syntetycznymi, pieczęciami, kopert
wytłaczanych lub perforowanych. Nie należy używać kopert z materiałami klejącymi,
wymagających nacisku przy zamykaniu.

Stan: Sprawdź, czy koperty nie są pomarszczone, ponacinane lub w inny sposób uszkodzone.
Koperta nie może mieć odsłoniętej powierzchni z klejem.