HP LaserJet 3052 All in One Printer - Aby wyświetlić program HP ToolboxFX

background image

Aby wyświetlić program HP ToolboxFX

Otwórz program HP ToolboxFX w jeden z następujących sposobów:

Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę programu HP ToolboxFX.

W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Programy (Wszystkie programy w systemie
Windows XP), a następnie kliknij polecenie HP ToolboxFX.