HP LaserJet 3052 All in One Printer - Wstęp

background image

Wstęp

W tej sekcji zamieszczono informacje ułatwiające zrozumienie podstaw protokołu TCP/IP.

Tak jak ludzie używają wspólnego języka do porozumiewania się, zestaw protokołów TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) określa sposób, w jaki komputery i inne urządzenia
komunikują się między sobą przez sieć.

Protokół TCP/IP w szybkim tempie staje się najpowszechniej stosowanym zestawem protokołów.
Główną tego przyczyną jest fakt, że na protokole TCP/IP oparta jest sieć Internet. Aby połączyć sieć
lokalną z Internetem, konieczne jest użycie do celów komunikacyjnych protokołu TCP/IP.