HP LaserJet 3052 All in One Printer - Praca w sieci

background image

Praca w sieci

Konfigurowanie urządzenia wielofunkcyjnego i korzystanie z niego w sieci (tylko HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 all-in-one)

Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego lub programu HP ToolboxFX

Ustawienie hasła sieciowego

Korzystanie z panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego

Obsługiwane protokoły sieciowe

Konfiguracja protokołu TCP/IP

Korzystanie z protokołu DHCP

Korzystanie z protokołu BOOTP

Konfigurowanie do drukowania za pomocą demona LPD

TCP/IP

Uwaga

Konfigurowanie ustawień protokołu TCP/IP jest trudne i powinno być wykonywane

wyłącznie przez doświadczonych administratorów sieci. Protokół BOOTP wymaga serwera
(komputera PC, komputera z systemem Unix, Linux itp.) do skonfigurowania określonych
ustawień protokołu TCP/IP dla produktu. Protokół DHCP również wymaga serwera, ale
ustawienia protokołu TCP/IP nie są ustalone dla tego urządzenia wielofunkcyjnego. Można
również użyć ręcznej metody konfigurowania określonych ustawień TCP/IP za pomocą panelu
sterowania, na wbudowanym serwerze internetowym lub w programie HP ToolboxFX. Aby
uzyskać dodatkową pomoc lub konfigurację sieci, skontaktuj się z dostawcą sieci.

PLWW

161

background image

Konfigurowanie urządzenia wielofunkcyjnego i

korzystanie z niego w sieci (tylko HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 all-in-one)

Firma Hewlett-Packard zaleca, aby ustawienia sterowników drukarek w poniższych konfiguracjach
sieciowych były przeprowadzane za pomocą programu instalacyjnego firmy HP znajdującego się na
jednym z dysków CD dołączonych do urządzenia.

Uwaga

W urządzeniu HP LaserJet 3050 all-in-one funkcje sieciowe są niedostępne.

HP LaserJet 3052/3055

HP LaserJet 3390/3392

Rysunek 9-1

Umiejscowienie portu sieciowego