HP LaserJet 3052 All in One Printer - Zmiana liczby kopii

background image

Zmiana liczby kopii

Istnieje możliwość wyboru domyślnej liczby kopii z przedziału od 1 do 99.

Aby zmienić liczbę kopii dla bieżącego zadania (HP LaserJet 3050 all-in-one)

1.

Na panelu sterowania urządzenia wpisz przyciskami alfanumerycznymi liczbę kopii (z przedziału
od 1 do 99), jaką chcesz uzyskać dla bieżącego zadania.

2.

Naciśnij przycisk

Rozpocznij kopiowanie

, aby rozpocząć kopiowanie.

Uwaga

Zmiana tego ustawienia pozostanie aktywna przez około dwie minuty po

zakończeniu kopiowania. W tym czasie na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia
będzie widoczny komunikat Ustawienia=Domyślne.

Aby zmienić liczbę kopii dla bieżącego zadania (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one)

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Liczba kopii

.

2.

Za pomocą przycisków alfanumerycznych wpisz liczbę kopii (z przedziału od 1 do 99) dla
bieżącego zadania.

3.

Naciśnij przycisk

Rozpocznij kopiowanie

, aby rozpocząć kopiowanie.

Uwaga

Zmiana tego ustawienia pozostanie aktywna przez około dwie minuty po

zakończeniu kopiowania. W tym czasie na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia
będzie widoczny komunikat Ustawienia=Domyślne.

Aby zmienić domyślną liczbę kopii

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawianie kopii, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Domyślna liczba kopii, a następnie naciśnij

przycisk .

4.

Za pomocą przycisków alfanumerycznych wpisz liczbę kopii (z przedziału od 1 do 99), która będzie
wartością domyślną.

5.

Naciśnij przycisk , aby zapisać wybrane ustawienie.

Uwaga

Fabrycznym ustawieniem domyślnym liczby kopii jest 1.

134

Rozdział 7 Kopiowanie

PLWW