HP LaserJet 3052 All in One Printer - Dopasowanie jakości kopiowania

background image

Dopasowanie jakości kopiowania

Dostępnych jest pięć ustawień jakości kopiowania: Wersja robocza,Tekst, Mieszany, Klisza
fotograficzna
i Obraz.

Fabrycznym ustawieniem domyślnym jakości kopii jest Tekst. Ustawienie to jest optymalne dla
dokumentów zawierających głównie tekst.

Podczas wykonywania kopii fotografii lub grafiki można wybrać ustawienie Klisza fotograficzna dla
fotografii lub ustawienie Obraz dla innej grafiki, aby podwyższyć jakość kopii. Ustawienie Mieszany jest
przeznaczone dla dokumentów zawierających zarówno tekst, jak i grafikę.

W przypadku, gdy jakość kopii nie jest istotna, wybierz opcję Wersja robocza, aby zaoszczędzić toner.

Dopasowanie jakości kopii dla aktualnego zadania

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk

Jakość

, aby wyświetlić bieżące ustawienie

jakości kopii.

2.

Użyj przycisków

<

i

>

, aby przewinąć opcje ustawienia jakości.

3.

Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk

Rozpocznij kopiowanie

, aby je zapisać i rozpocząć

kopiowanie, lub przycisk , aby zapisać ustawienie, lecz nie rozpoczynać kopiowania.

Uwaga

Zmiana tego ustawienia pozostanie aktywna przez około dwie minuty po

zakończeniu kopiowania. W tym czasie na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia
będzie widoczny komunikat Ustawienia=Domyślne.

Określanie domyślnej jakości kopii

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawianie kopii, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Jakość domyślna.

4.

Użyj przycisków

<

i

>

, aby wybrać żądaną opcję.

5.

Naciśnij przycisk , aby zapisać wybrane ustawienie.

PLWW

Kopiowanie: Jak to zrobić?

243