HP LaserJet 3052 All in One Printer - Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet

background image

Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet

Program HP Planet Partners ułatwia zwrot i utylizację pustych kaset drukujących HP LaserJet, a
korzystanie z niego jest bezpłatne. Firma HP przykłada dużą wagę do zagadnień ochrony środowiska
naturalnego, nie tylko podczas projektowania i wytwarzania, ale również w procesach dystrybucji,
obsługi i recyklingu. Firma HP zapewnia, że zwracane kasety drukujące HP LaserJet są utylizowane
we właściwy sposób, a dzięki odzyskiwaniu cennych tworzyw sztucznych i metali na potrzeby produkcji
nowych wyrobów, miliony ton odpadów nie trafiają na wysypiska. Ponieważ kasety są poddawane
recyklingowi i wykorzystywane w nowych materiałach, nie wracają do użytkownika. Uczestnictwo w
programie HP Planet Partners gwarantuje, że zużyte puste kasety drukujące HP LaserJet będą
utylizowane w odpowiedzialny sposób. Dziękujemy, że troszczysz się o środowisko!

W wielu krajach/regionach materiały eksploatacyjne drukarki (na przykład kaseta drukująca i bęben
obrazowy) mogą zostać zwrócone do firmy HP dzięki programowi odbioru i recyklingu materiałów
eksploatacyjnych HP. Nieskomplikowany program darmowego zwrotu jest oferowany w ponad 35
krajach/regionach. Informacje na temat programu i szczegółowe instrukcje w wielu językach można
znaleźć na opakowaniach nowych kaset drukujących i materiałów eksploatacyjnych HP LaserJet.

Informacje o programie zwrotu i recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP

Realizowany od 1992 roku program recyklingu i zwrotu zużytych materiałów HP LaserJet jest bezpłatny.
W 2004 roku program HP Planet Partners objął 85% światowego rynku, na którym są sprzedawane
materiały eksploatacyjne HP LaserJet. W większości opakowań kaset drukujących HP LaserJet
znajduje się odpowiednia instrukcja oraz opłacone z góry i zaadresowane nalepki. Nalepki adresowe i
opakowania hurtowe są także dostępne w witrynie internetowej:

http://www.hp.com/go/recycle

Nalepki powinny być wykorzystywane tylko przy zwracaniu pustych, oryginalnych kaset drukujących HP
LaserJet. Nie należy wykorzystywać tych nalepek w przypadku zwrotów kaset innych producentów,
kaset ponownie napełnianych lub przetworzonych oraz zwrotów gwarancyjnych. Materiały
eksploatacyjne do drukarek oraz inne przedmioty wysłane przez nieuwagę do programu HP Planet
Partners nie będą zwracane.

Dzięki programowi recyklingu materiałów HP Planet Partners na całym świecie w 2004 r. poddano
recyklingowi ponad 10 milionów kaset drukujących HP LaserJet. Ta rekordowa liczba oznacza, że
blisko 12 tysięcy ton materiałów pochodzących z kaset drukujących nie trafiło na wysypiska śmieci. Na
całym świecie w 2004 roku firma HP poddała recyklingowi średnio 59% kaset drukujących, składających
się głównie z tworzyw sztucznych i metali. Tworzywa sztuczne i metale używane są do wytwarzania
nowych produktów, np. takich produktów firmy HP, jak podajniki czy szpule z tworzyw sztucznych.
Pozostałe surowce są zagospodarowywane w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zwroty w Stanach Zjednoczonych

Aby zwrot zużytych kaset i materiałów eksploatacyjnych przeprowadzany był w sposób bardziej
przyjazny dla środowiska naturalnego, firma HP zaleca korzystanie ze zwrotów hurtowych. Wystarczy
zapakować razem co najmniej dwie kasety i skorzystać z jednej, opłaconej z góry i zaadresowanej
nalepki UPS dostarczanej w opakowaniu. Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc w USA pod
numer (1) (800) 340-2445 lub odwiedzając witrynę internetową pod adresem

http://www.hp.com/go/

recycle

.

Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych

Klienci z innych krajów/regionów powinni odwiedzić witrynę internetową

http://www.hp.com/go/

recycle

, gdzie znajdą więcej informacji dotyczących dostępności programu zwrotu i utylizacji materiałów

eksploatacyjnych HP.

PLWW

Program ochrony środowiska

413

background image

Papier

W niniejszym urządzeniu wielofunkcyjnym można wykorzystywać papier makulaturowy, jeżeli spełnia
on wymagania przedstawione w instrukcji HP LaserJet Printer Family Print Media Guide, dostępnej w
sieci Web pod adresem

www.hp.com/support/ljpaperguide

. Produkt jest przystosowany do używania

papieru pochodzącego z makulatury zgodnie z normą EN12281:2002.

Ograniczenia dotyczące materiałów

Ten produkt HP zawiera rtęć w lampie fluorescencyjnej lub skanerze, która może wymagać specjalnego
sposobu utylizacji po zużyciu.

Bateria użyta w niniejszym wyrobie HP może wymagać specjalnego traktowania po zakończeniu
eksploatacji.

Typ:

Monofluorek węgla-lit (bateria pastylkowa)

Waga:

ok. 1 g

Umiejscowienie:

na płycie formatera komputera (jedna bateria na produkt)

Wymiana przez użytkownika:

Nie