HP LaserJet 3052 All in One Printer - Indeks

background image

Indeks

A

ADF

obsługiwane formaty strony

364

adres IP

AutoIP 171
budowa 194
część hosta 194
część sieciowa 194
DHCP 172
klasa 194
konfiguracja automatyczna

168

konfiguracja BOOTP 177
konfiguracja ręczna 167
Macintosh, rozwiązywanie

problemów 381

obsługiwane protokoły 170
omówienie 193, 194
parametry, konfigurowanie

195

akcesoria

instrukcje instalacyjne 256
zamawianie 401

alarmy, konfiguracja 288
alarmy e-mail, konfiguracja 288
anulowanie

faksy 77
zadania drukowania 68
zadania kopiowania 129
zadania skanowania 154

Apple Macintosh. Patrz Macintosh
AutoIP 171
automatyczne sekretarki,

połączenie

linie telefoniczne 119
rozwiązywanie problemów

366

urządzenie wielofunkcyjne HP

LaserJet 3050/3055 122

urządzenie wielofunkcyjne HP

LaserJet 3390/3392 125

ustawienia faksu 113

automatyczny podajnik

dokumentów (ADF)

kopiowanie dokumentów

dwustronnych, HP LaserJet
3050 138

kopiowanie dokumentów

dwustronnych, HP LaserJet
3052/3055 139

kopiowanie dokumentów

dwustronnych, HP LaserJet
3390/3392 140

ładowanie oryginałów 38
numer katalogowy 393
obsługiwane formaty strony

364

specyfikacje papieru 35
umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3050 7

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3052/3055 9

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3390/3392 11

wymiana 314
zacięcia 278, 338
zespół rolki pobierającej,

wymiana 316

B

białe lub wyblakłe smugi 369
blokowanie faksów 83
błędy, PostScript 380
BOOTP 177
bramy 196

C

Canadian DOC statement 422
Centrum Serwisowe 401

Centrum Serwisowe HP 401
Configure Device (Konfiguruj

urządzenie) dla komputerów
Macintosh 21, 299

części wymieniane przez

użytkownika 393

czyszczenie

części zewnętrzne 304
spód pokrywy 306
szyba 160, 304

D

data, ustawianie 71
dedykowana linia faksu

podłączanie urządzenia

wielofunkcyjnego 116

defekty polegające na powtarzaniu,

rozwiązywanie problemów 358

Deklaracja telekomunikacyjna dla

krajów/regionów Unii Europejskiej

419

deklaracja zgodności 420, 421
deklaracje telekomunikacyjne

Nowej Zelandii 419

DHCP

informacje 172
NetWare 176
Unix 172
Windows 173
wyłączenie 176

Dodaj lub usuń programy, Windows

20

dokumentacja 256, 395
domyślne, przywracanie 255,

388

domyślne ustawienia fabryczne,

przywracanie 255, 388

dpi (punktów na cal)

ustawienia drukowania 352

dpi (punkty na cal)

PLWW

Indeks

429

background image

faks 78, 234
specyfikacje 5

drobinki, rozwiązywanie problemów

354

drukowanie

anulowanie 68
dwustronne, Windows 54, 207
dwustronnie, Macintosh 60,

210

firmowy 67, 216
folie 66, 215
karty 66, 215
LPD 181
materiały o niestandardowych

formatach 66, 215

materiały specjalne 64, 213
nalepki 66, 215
niestandardowe formaty papieru

53

okładki, Windows 53
puste strony, dodawanie 53
rozwiązywanie problemów

360

strony wiodące, Macintosh 59
szybkie ustawienia, Windows

50

ścieżka odbioru, wybieranie

63

ustawienia, zmiana 42
ustawienia wstępne, Macintosh

58

wiele stron na arkuszu,

Macintosh 59

wiele stron na arkuszu, Windows

54

wybór podajnika 42
zmiana rozmiarów dokumentów

51

znaki wodne, Windows 51

drukowanie dwustronne

Macintosh 60, 210
Windows 54, 207
zacięcia podczas drukowania

dwustronnego, usuwanie
335

drukowanie klient-serwer 163
drukowanie po obu stronach

Macintosh 60, 210
Windows 54, 207

zacięcia podczas drukowania

dwustronnego, usuwanie
275, 335

drukowanie w trybie n-up

Macintosh 59
Windows 54

drukowanie „peer-to-peer” 162
Drukuj dokument na 51
dupleks

kopiowanie dokumentów

140, 238

Macintosh 60, 210
Windows 54, 207
zacięcia, usuwanie 275, 335

dwustronne

zacięcia podczas drukowania

dwustronnego, usuwanie
275

dwustronne, kopiowanie

HP LaserJet 3050 138, 236
HP LaserJet 3052/3055 139,

237

HP LaserJet 3390/3392 140,

238

dwustronnie, drukowanie

Macintosh 60, 210
Windows 54, 207
zacięcia podczas drukowania

dwustronnego, usuwanie
275, 335

dziennik zdarzeń 288
dźwięki dzwonka

dystynktywne 112
głośność, regulowanie 47

dźwignia zwalniająca drzwiczki

kaset, umiejscowienie

HP LaserJet 3050 7
HP LaserJet 3052/3055 9
HP LaserJet 3390/3392 11

E

elektroniczne faksy

odbieranie 108, 222
wysyłanie 107, 221

e-mail, skanowanie do

Macintosh 153
ustawienia rozdzielczości 159
Windows 150, 249

emisja dźwięków 408
emisje akustyczne 408

F

faks

anulowanie 77
automatyczne zmniejszanie

82

blokowanie 83
data, ustawianie 71
dodatkowe urządzenia,

podłączanie 119

domyślne ustawienia fabryczne,

przywracanie 255, 388

dziennik odbierania 292
dziennik wysyłania 292
głośność, dopasowywanie 46
głośność, regulowanie 46
godzina, ustawianie 71
grupy ad hoc 74
klawisze szybkiego dostępu

84, 86, 88, 223, 227

kody billingowe 93
kody szybkiego wybierania 84,

86, 88, 223, 227

kody wybierania grupowego

73, 89, 229

komunikaty o błędach 346
korekcja błędów 98
książka telefoniczna,

drukowanie 104, 385

liczba sygnałów dzwonka do

odebrania 113

lista zablokowanych,

drukowanie 106

ładowanie oryginałów do

podajnika ADF 38

nagłówek, ustawianie 71
odbieranie na wspólnej linii

115

odbieranie po usłyszeniu

sygnału faksu 110

odbieranie telefonów

wewnętrznych 115

odbieranie za pomocą

oprogramowania 108, 222

oryginały w skanerze płaskim

38

oznaczanie odbieranych 97
panel sterowania, korzystanie

235

pobieranie 96

430

Indeks

PLWW

background image

ponowne drukowanie z pamięci

94, 218

ponowne ręczne wybieranie

numeru 76

prefiksy 91
przekierowanie 96, 220
przerwy, wstawianie 85
raport kodów bilingowych,

drukowanie 386

raport kodów billingowych,

drukowanie 105

raport połączenia, drukowanie

102

raport połączeń, drukowanie

385

raport śledzenia z

wykorzystaniem protokołu T.
30 389

raporty, drukowanie wszystkich

106

raporty, rozwiązywanie

problemów 368

rejestr czynności 101, 219,

385

rozdzielczość 78, 234
rozwiązywanie problemów z

odbieraniem 362

rozwiązywanie problemów z

wysyłaniem 364

tryb odbierania 110
tryb wykrywania ciszy 97
ustawienia głośności 99
ustawienia kontrastu 77, 233
ustawienia ponownego

wybierania numeru 80

ustawienia protokołu V.34 98
ustawienia wykrywania sygnału

centrali 114

ustawienie rozmiaru szyby 79
usuwanie z pamięci 95
wybieranie, tonowe lub

impulsowe 79

wybieranie ręczne 75
wysyłanie do jednego odbiorcy

72

wysyłanie do wielu odbiorców

72

wysyłanie za pomocą

oprogramowania 107, 221

wysyłanie za pomocą telefonu

114

wysyłanie z opóźnieniem 92
wzorce dzwonka 112
zacięcia, rozwiązywanie

problemów 367

falisty papier, rozwiązywanie

problemu 356

Finnish laser statemnet 423
firmowy

drukowanie na 67, 216
ścieżka odbioru 63
wskazówki dotyczące używania

32

folder, skanowanie do

Windows 249

folie

drukowanie 66, 215
specyfikacje 33, 34
szczelina do szybkiego

podawania materiałów,
ładowanie 40

wskazówki dotyczące używania

29

format, kopia

rozwiązywanie problemów

372

formaty, materiały

obsługiwane 33, 34
ustawienia podajnika 45
ustawienie domyślne,

zmienianie 44

ustawienie opcji dopasowania

do strony, faksowanie 82

wybór podajników wg 43

fotografie

kopiowanie 143
skanowanie 156
skanowanie, rozwiązywanie

problemów 373

funkcje

HP LaserJet 3050 2
HP LaserJet 3052/3055 2
HP LaserJet 3390/3392 4
urządzenia wielofunkcyjne 5

funkcje ułatwień dostępu 6

G

głośność, regulowanie 46, 99

głośność alarmu, dopasowywanie

46

głośność naciśnięcia przycisku,

regulowanie 47

gniazdko, podłączenie

dodatkowe urządzenia 119
urządzenie wielofunkcyjne

116

gniazdo blokady zabezpieczeń,

umiejscowienie

HP LaserJet 3050 7
HP LaserJet 3052/3055 9

godzina, ustawianie 71
gorąca linia do zapobiegania

fałszerstwom 303

gorąca linia HP do zapobiegania

fałszerstwom 303

gramatura

specyfikacje papieru 33

grupy ad hoc, wysyłanie faksów do

74

gwarancja

kasety drukujące 400
rozszerzona 402
urządzenie wielofunkcyjne

398

H

hasło, sieć 165
HP Director (Macintosh),

skanowanie za pomocą 153

HP Instant Support 401
HP LaserJet Scan (Windows)

152

HP ToolboxFX

domyślne ustawienia fabryczne,

przywracanie 255, 388

hasło, sieć 165
karta Dokumentacja 292
karta Faks 290
karta Pomoc 292
karta Rozwiązywanie

problemów 386

karta Stan 288
karta Ustawienia drukowania

297

karta Ustawienia sieciowe

298

karta Ustawienia systemu 294
otwieranie 287

PLWW

Indeks

431

background image

stan materiałów

eksploatacyjnych,
sprawdzanie 301

ustawienia sieciowe 165

I

informacje wymagane prawem

410

instalacja, oprogramowanie

Macintosh 22
minimalna 14
typowa 14
Windows 20

Instant Support 401
instrukcja instalacji 256
instrukcja obsługi

języki 395
otwieranie 257

Instrukcja obsługi

numery katalogowe 395

instrukcje, dokumentacja 256
instrukcje instalacyjne, akcesoria i

materiały eksploatacyjne 256

J

jakość

drukowanie, rozwiązywanie

problemów 352, 353

kopiowanie, rozwiązywanie

problemów 369

skanowane obrazy,

rozwiązywanie problemów
373, 375

strona czyszcząca, drukowanie

254, 310, 388

ustawienia drukowania 352
ustawienia HP ToolboxFX

295

ustawienia kopiowania 130,

243

jakość obrazu

drukowanie, rozwiązywanie

problemów 352, 353

kopiowanie, rozwiązywanie

problemów 369

skanowane obrazy,

rozwiązywanie problemów
373, 375

strona czyszcząca, drukowanie

254, 310, 388

ustawienia HP ToolboxFX

295

jakość wydruku

drukowanie, rozwiązywanie

problemów 353

kopiowanie, rozwiązywanie

problemów 369

rozwiązywanie problemów

352, 353

skanowane obrazy,

rozwiązywanie problemów
373, 375

strona czyszcząca, drukowanie

254, 310, 388

ustawienia 352
ustawienia HP ToolboxFX

295

jasność

kontrast faksu 77, 233
kontrast kopii 131, 241
wyblakły wydruk, rozwiązywanie

problemów 354

języki

instrukcje obsługi 395
wyświetlacz panelu sterowania,

ustawianie 44

K

kable

USB, rozwiązywanie problemów

361

karta Dokumentacja, program

HP ToolboxFX 292

karta Faks, program HP ToolboxFX

290

karta Pomoc, program

HP ToolboxFX 292

karta Rozwiązywanie problemów,

HP ToolboxFX 386

karta Stan, program HP ToolboxFX

288

karta Ustawienia drukowania,

program HP ToolboxFX 297

karta Ustawienia sieciowe, program

HP ToolboxFX 298

karta Ustawienia systemu, program

HP ToolboxFX 294

karty

drukowanie na 63, 66, 215
specyfikacje 33, 34, 67, 216

szczelina do szybkiego

podawania materiałów,
ładowanie 40

wskazówki dotyczące używania

31

karty telefoniczne 75
kaseta ze zszywkami, numery

katalogowe 392

kasety

gorąca linia HP do zapobiegania

fałszerstwom 303

gwarancja 400
innych producentów 302
numery katalogowe 391
przechowywanie 302, 407
recykling 302, 413
stan, sprawdzanie 301
stan, wyświetlanie w programie

HP ToolboxFX 288

strona stanu, drukowanie

284, 383

stron na 2, 4
wymiana 265, 312

kasety drukujące

dźwignia zwalniająca drzwiczki,

umiejscowienie w urządzeniu
HP LaserJet 3050 7

dźwignia zwalniająca drzwiczki,

umiejscowienie w urządzeniu
HP LaserJet 3052/3055 9

dźwignia zwalniająca drzwiczki,

umiejscowienie w urządzeniu
HP LaserJet 3390/3392 11

gorąca linia HP do zapobiegania

fałszerstwom 303

gwarancja 400
innych producentów 302
numery katalogowe 391
przechowywanie 302, 407
recykling 302, 413
stan, sprawdzanie 301
stan, wyświetlanie w programie

HP ToolboxFX 288

strona stanu, drukowanie

284, 383

stron na 2, 4
wymiana 265, 312

kasety drukujące innych

producentów 302

432

Indeks

PLWW

background image

kasety z tonerem. Patrz kasety

drukujące

klawisze szybkiego dostępu, faks

edycja 86, 223, 227
lista, drukowanie 104, 385
programowanie 84, 88
usuwanie 88, 225
usuwanie wszystkich 90, 231

kody bilingowe, faks

raport, drukowanie 386

kody billingowe, faks

korzystanie 93

kody billingowe. faks

raport, drukowanie 105

kody szybkiego wybierania

edycja 86, 223, 227
lista, drukowanie 104, 385
programowanie 84, 88
usuwanie 88, 225
usuwanie wszystkich 90, 231

kody wybierania grupowego

dodawanie 89, 229
lista, drukowanie 104, 385
usuwanie 89, 230
wysyłanie faksów do 73

kolory, ustawienia skanowania

158, 159

komunikaty

krytyczne 349
panel sterowania 341

komunikaty alarmowe 341
komunikaty o błędach

krytyczne 349
panel sterowania 341

komunikaty ostrzegawcze 341
konfiguracja protokołu TCP/IP na

serwerze 171

konfiguracje, urządzenie

wielofunkcyjne

HP LaserJet 3050 2
HP LaserJet 3052/3055 2
HP LaserJet 3390/3392 4

koperty

drukowanie na 67, 215
przechowywanie 31
specyfikacje 33, 34
szczelina do szybkiego

podawania materiałów,
ładowanie 40

ścieżka odbioru 63

wskazówki dotyczące używania

30

kopiowanie

anulowanie 129
dokumenty dwustronne, HP

LaserJet 3050 138, 236

dokumenty dwustronne, HP

LaserJet 3052/3055 139,
237

dokumenty dwustronne, HP

LaserJet 3390/3392 140,
238

format, rozwiązywanie

problemów 372

fotografie 143
jakość, regulowanie 130, 243
jakość, rozwiązywanie

problemów 369

kontrast, dopasowanie 241
kontrast, regulowanie 131
książki 143
liczba kopii 134, 246
ładowanie oryginałów do

podajnika ADF 38

ładowanie oryginałów do

skanera płaskiego 38

materiały, rozwiązywanie

problemów 370

powiększanie 132, 240
rozwiązywanie problemów

372

sortowanie 135, 242
uruchamianie zadania 128
ustawienia materiałów 136,

244

wybór podajnika 142, 245
wyświetlanie ustawień 145
zmniejszanie 132, 240

kopiowanie dwustronne

HP LaserJet 3050 138, 236
HP LaserJet 3052/3055 139,

237

HP LaserJet 3390/3392 140,

238

Korea EMI statement 422
kropki, rozwiązywanie problemów

354

książka telefoniczna, faks

dodawanie pozycji 84
drukowanie 104, 385

karta HP ToolboxFX 225, 231,

290

usuwanie wszystkich kodów

90, 231

książki

kopiowanie 143
skanowanie 156

L

LaserJet Scan (Windows) 152
laser safety statements 422
liczba kopii, zmienianie 134, 246
liczba stron na arkuszu

Macintosh 59
Windows 54

linie, rozwiązywanie problemów

kopie 370
skanowane obrazy 375
wydrukowane strony 354

linie telefoniczne

podłączanie dodatkowych

urządzeń 119

podłączanie urządzenia

wielofunkcyjnego 116

linie zewnętrzne

prefiksy 91
przerwy, wstawianie 85

lista zablokowanych faksów,

drukowanie 106

litery, wprowadzanie za pomocą

panelu sterowania 84, 235

LPD

dodawanie opcjonalnych

składników sieci systemu
Windows 191

informacje 181
konfigurowanie urządzenia

wielofunkcyjnego do pracy w
sieci LPD 191

kroki instalacji 182
programy i protokoły 181
UNIX 183
Windows 2000 188
Windows NT 186, 190
Windows XP 191
wymagania 182

Ł

ładowanie

oryginały w podajniku ADF 38

PLWW

Indeks

433

background image

oryginały w skanerze płaskim

38

podajnik 2 lub podajnik 3 40,

41

podajniki wejściowe 38
szczelina do szybkiego

podawania materiałów 40

zszywki 199, 261

M

Macintosh

faksowanie z poziomu 107,

108, 221

funkcje oprogramowania 21
instalacje sieciowe 23
instalowanie w celu połączeń

bezpośrednich 22

karta USB, rozwiązywanie

problemów 382

obsługiwane sterowniki 15
odinstalowywanie

oprogramowania 23

problemy, rozwiązywanie

problemów 380

skanowanie do pliku 153
skanowanie do programu poczty

elektronicznej 153

skanowanie strona po stronie

154

skanowanie za pomocą

oprogramowania zgodnego ze
standardem TWAIN 155

skanowanie za pomocą

programu HP Director
(Nawigator HP) 153

sterowniki, rozwiązywanie

problemów 380

sterowniki, uzyskiwanie dostępu

17

ustawienia sterownika 58
witryny pomocy technicznej w

sieci Web 402

maska podsieci 196
materiały

ADF, obsługiwane formaty

364

format dokumentu, wybór 51
format domyślny, zmienianie

44

HP, numery katalogowe 393

liczba stron na arkuszu,

Windows 54

ładowanie do podajników

wejściowych 38

niestandardowe formaty,

ustawianie 53

niestandardowy format,

drukowanie na 66, 215

opcje odbioru 63
papier kolorowy 66, 215
papier o dużej gramaturze

67, 216

pierwsza strona, ustawienia na

komputerze Macintosh 59

pierwsza strona, ustawienia w

systemie Windows 53

rodzaje, których należy unikać

27

rozwiązywanie problemów

358

rozwiązywanie problemów z

papierem 28

specjalne, drukowanie na 64,

213

specyfikacje 33
szczelina do szybkiego

podawania materiałów 40

ustawienia automatycznego

zmniejszania faksów 82

ustawienia HP ToolboxFX

295

ustawienia kopiowania 136,

244

ustawienia podajnika, zmiana

ustawień domyślnych 45

wiele stron na arkuszu,

Macintosh 59

wybieranie 26
wybór podajnika 42
zacięcia 326
zalecane 26
zawinięte, rozwiązanie

problemów 356

zmarszczone 357

materiały drukarskie. Patrz

materiały

materiały eksploatacyjne

gorąca linia HP do zapobiegania

fałszerstwom 303

innych producentów 302

instrukcje instalacyjne 256
przechowywanie 302
recykling 302, 413
stan, sprawdzanie 301
stan, wyświetlanie w programie

HP ToolboxFX 288

strona stanu 284, 383
zamawianie 401

materiały specjalne

drukowanie na 64, 213
specyfikacje 29

Microsoft Windows. Patrz Windows
Microsoft Word, faksowanie z

108, 222

minimalna instalacja

oprogramowania 14

modele

HP LaserJet 3050 2
HP LaserJet 3052/3055 2
HP LaserJet 3390/3392 4

modemy, podłączanie

linie telefoniczne 119
urządzenie wielofunkcyjne HP

LaserJet 3050/3055 122

urządzenie wielofunkcyjne HP

LaserJet 3390/3392 124

moduły DIMM

numery katalogowe 392
strona konfiguracji 283

moduły DIMM z czcionkami,

numery katalogowe 392

N

nagłówek, faks 71
nalepki

drukowanie 66, 215
specyfikacje 33, 34
ścieżka odbioru 63
wskazówki dotyczące używania

29

napełniane kasety drukujące 302
NetWare 176
niestandardowe formaty papieru

drukowanie na 66, 215
ustawienia sterownika 53

numer seryjny, produkt 283
numery katalogowe

części wymieniane przez

użytkownika 393

instrukcje obsługi 395

434

Indeks

PLWW

background image

materiały 393
materiały eksploatacyjne 391
pamięć 392
podajniki 392
przewody 392

numery telefonów

gorąca linia HP do zapobiegania

fałszerstwom 303

program zwrotu i utylizacji

materiałów eksploatacyjnych
HP 413

O

obsługa

numery katalogowe 391

obsługiwane systemy operacyjne

15

odbieranie faksów

blokowanie 83
dziennik, HP ToolboxFX 292
pobieranie 96
ponowne drukowanie 94, 218
po usłyszeniu sygnału faksu

110

raport połączenia, drukowanie

102

raport połączeń, drukowanie

385

raport śledzenia z

wykorzystaniem protokołu T.
30 389

rejestr czynności, drukowanie

101, 219, 385

rozwiązywanie problemów

362

tryb odbierania, ustawienie

110

tryb wykrywania ciszy 97
ustawienia automatycznego

zmniejszania 82

ustawienia liczby sygnałów

dzwonka do odebrania 113

ustawienia oznaczania

odbieranych 97

wspólna linia telefonu/faksu

115

wzorce dzwonka, ustawienia

112

za pomocą oprogramowania

108, 222

za pomocą telefonu

wewnętrznego 115

odblokowywanie numerów faksów

83

odinstalowywanie oprogramowania

na komputerze Macintosh 23

odpytywanie, urządzenie 297
odpytywanie urządzenia 297
odstępy, wprowadzanie za pomocą

panelu sterowania 84, 235

okładki, dokument

karty, drukowanie na 63
Macintosh 59
specyfikacje papieru 33, 34
ustawienia w systemie Windows

53

okno dialogowe Drukuj 42
opcje. Patrz ustawienia
oprogramowanie

Configure Device (Konfiguruj

urządzenie) dla komputerów
Macintosh 21, 299

HP ToolboxFX 287
instalacja minimalna 14
instalowanie na komputerze

Macintosh, połączenia
bezpośrednie 22

instalowanie w sieciach

Macintosh 23

instalowanie w systemie

Windows 20

Linux i UNIX 15
odbieranie faksów 108, 222
odinstalowanie na komputerze

Macintosh 23

Readiris OCR 157
skanowanie za pomocą

oprogramowania TWAIN lub
WIA 155

składniki dla komputerów

Macintosh 21

składniki systemu Windows

19

typowa instalacja 14
uzyskiwanie dostępu do

sterowników 17

wysyłanie faksów 107, 221

oprogramowanie OCR 157

oprogramowanie OCR (do

optycznego rozpoznawania
znaków) 157

oprogramowanie Readiris OCR

157

oprogramowanie zgodne ze

standardem TWAIN, skanowanie
za pomocą 155

oprogramowanie zgodne ze

standardem WIA, skanowanie za
pomocą 155

oryginały, ładowanie

podajnik ADF 38
skaner płaski 38

osobna linia faksowa

dodatkowe urządzenia,

podłączanie 119

ostatnia strona, pusta 53

P

pamięć

HP LaserJet 3050, podstawowa

konfiguracja 2

HP LaserJet 3052/3055,

podstawowa konfiguracja 2

HP LaserJet 3390/3392,

podstawowa konfiguracja 4

komunikaty o błędach 345
numery katalogowe 392
ponowne drukowanie faksów

94, 218

strona konfiguracji 283
usuwanie faksów 95

panel sterowania

faks, korzystanie 235
głośność naciśnięcia przycisku,

regulowanie 47

HP LaserJet 3050 8
HP LaserJet 3052/3055 10
HP LaserJet 3390/3392 12
język, wybieranie 44
komunikaty, rozwiązywanie

problemów 341

skanowanie za pomocą (w

systemie Windows) 149

stan materiałów

eksploatacyjnych,
sprawdzanie 301

tekst, wprowadzanie 84

PLWW

Indeks

435

background image

ustawienia HP ToolboxFX

297

papier

ADF, obsługiwane formaty

364

format domyślny, zmienianie

44

HP, numery katalogowe 393
kolorowy 66, 215
liczba stron na arkuszu,

Windows 54

ładowanie do podajników

wejściowych 38

niestandardowe formaty,

ustawianie 53

niestandardowy format,

drukowanie na 66, 215

o dużej gramaturze 67, 216
opcje odbioru 63
pierwsza strona, ustawienia na

komputerze Macintosh 59

pierwsza strona, ustawienia w

systemie Windows 53

rodzaje, których należy unikać

27

rozmiar dokumentu, wybór 51
rozwiązywanie problemów

28, 358

specjalne, drukowanie na 64,

213

specyfikacje 33
szczelina do szybkiego

podawania materiałów 40

ustawienia automatycznego

zmniejszania faksów 82

ustawienia HP ToolboxFX

295

ustawienia kopiowania 136,

244

ustawienia podajnika, zmiana

ustawień domyślnych 45

wiele stron na arkuszu,

Macintosh 59

wybieranie 26
wybór podajnika 42
zacięcia 326
zalecane 26
zawinięty, rozwiązanie

problemów 356

zmarszczony 357

papier kolorowy, specyfikacje

66, 215

papier o dużej gramaturze

drukowanie na 63, 66, 215
specyfikacje 33, 34, 67, 216
szczelina do szybkiego

podawania materiałów,
ładowanie 40

wskazówki dotyczące używania

31

papier z nadrukiem

ścieżka odbioru 63
wskazówki dotyczące używania

32

parametry baterii 414
parametry elementów

zawierających rtęć 414

parametry wytwarzania ozonu

411

paski, rozwiązywanie problemów

354

pierwsza strona

pusta 53
ustawienia na komputerze

Macintosh 59

ustawienia w systemie Windows

53

pikseli na cal (ppi), rozdzielczość

skanowania 158

pionowe białe lub wyblakłe smugi

369

pionowe linie, rozwiązywanie

problemów 354

plamki, rozwiązywanie problemów

354

plik, skanowanie do

Macintosh 153

pliki EPS, rozwiązywanie

problemów 381

pliki PDE, komputer Macintosh

22

pliki PPD, Macintosh 380
pobieranie faksów 96
pobór mocy 407
podajnik 1

ładowanie papieru 40
specyfikacje papieru 33, 34
umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3050 7

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3052/3055 9

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3390/3392 11

podajnik 2

ładowanie materiałów 40, 41
specyfikacje papieru 33, 34
specyfikacje rozmiarów 406
umiejscowienie 11
wyposażenie modeli 4

podajnik 3

ładowanie materiałów 40, 41
numer katalogowy 392
umiejscowienie 11
wyposażenie modeli 4

podajnik ADF

kopiowanie dokumentów

dwustronnych, HP LaserJet
3050 138, 236

kopiowanie dokumentów

dwustronnych, HP LaserJet
3052/3055 139, 237

kopiowanie dokumentów

dwustronnych, HP LaserJet
3390/3392 140, 238

ładowanie oryginałów 38
numer katalogowy 393
specyfikacje papieru 35
umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3050 7

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3052/3055 9

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3390/3392 11

wymiana 314
zacięcia 278, 338
zespół rolki pobierającej,

wymiana 316

podajniki

kopiowanie, zmiana wyboru

142, 245

ładowanie 38
ładowanie papieru 40
numery katalogowe 392
pojemności 2, 4
problemy z podawaniem,

rozwiązywanie problemów
359

specyfikacje papieru 33, 34
strona konfiguracji 283

436

Indeks

PLWW

background image

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3050 7

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3052/3055 9

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3390/3392 11

ustawienia domyślne, zmiana

45

w wyposażeniu 4
wybieranie 42
zacięcia, usuwanie 268, 329,

330

podajniki papieru

problemy z podawaniem,

rozwiązywanie problemów
359

podajniki wejściowe. Patrz

podajniki

podłączanie

dodatkowe urządzenia 119
urządzenia wielofunkcyjnego do

linii telefonicznej 116

podręczna instrukcja obsługi 256,

395

podręczniki 256
podręczniki i instrukcje 395
podsieci 196
pojemniki, wyjściowe

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3050 7

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3052/3055 9

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3390/3392 11

wybieranie 63
zacięcia, usuwanie 272, 333

pojemniki wyjściowe

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3050 7

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3052/3055 9

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3390/3392 11

wybieranie 63
zacięcia, usuwanie 272, 333

pojemność

podajniki 2, 4, 33, 34
pojemniki wyjściowe 63

pokrywa, czyszczenie 306
pomoc

dokumentacja 257
sterowniki drukarek, Windows

16

pomoc ekranowa

dokumentacja 257
sterowniki drukarek, Windows

16

pomoc przez telefon 401
pomoc telefoniczna 401
ponowne drukowanie faksów 94,

218

ponowne pakowanie urządzenia

wielofunkcyjnego 404

ponowne wybieranie numeru

automatyczne, ustawienia 80
ręczne 76

port sieciowy

konfigurowanie 162
umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3052/3055 10

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3390/3392 12

port USB

HP LaserJet 3050 8
rodzaj w wyposażeniu 5
rozwiązywanie problemów

361

rozwiązywanie problemów w

systemie Macintosh 382

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3052/3055 10

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3390/3392 12

porty

HP LaserJet 3050 8
przewody, zamawianie 392
rodzaje w wyposażeniu 5
rozwiązywanie problemów w

systemie Macintosh 382

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3052/3055 10

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3390/3392 12

porty faksu, umiejscowienie

HP LaserJet 3050 8
HP LaserJet 3055 10
HP LaserJet 3390/3392 12

porty interfejsów

HP LaserJet 3050 8
przewody, zamawianie 392

rodzaje w wyposażeniu 5
umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3052/3055 10

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3390/3392 12

PostScript, błędy 380
powiększanie

kopie 240

powiększanie dokumentów

drukowanie 51
kopiowanie 132, 240

powolne, rozwiązywanie

problemów

faksowanie 368
skanowanie 374

ppi (pikseli na cal), rozdzielczość

skanowania 158

prefiksy, wybieranie numeru 91
prędkość

faks, rozwiązywanie problemów

368

HP LaserJet 3050 2
HP LaserJet 3052/3055 2
HP LaserJet 3390/3392 4
skanowanie, rozwiązywanie

problemów 374

problemy z podawaniem,

rozwiązywanie problemów 359

program zwrotu i utylizacji

materiałów eksploatacyjnych HP

413

prosta ścieżka odbioru

zacięcia, usuwanie 273, 333

protokoły, sieci 169
protokół TCP (Transmission

Control Protocol) 193

protokół UDP (User Datagram

Protocol) 193

przechowywanie

kasety drukujące 302
koperty 31
papier 36
urządzenie wielofunkcyjne

407

przekierowanie faksów 220
przekierowanie faksu 96
przekrzywione strony 357, 359
przerwy, wstawianie 85
przewody

numery katalogowe 392

PLWW

Indeks

437

background image

przyciemnienie, ustawienia

kontrastu

faks 77, 233
kopia 131
kopiowanie 241

przycisk „Skanuj do”,

programowanie 149, 248

przywracanie domyślnych ustawień

fabrycznych 255, 388

punktów na cal (dpi)

ustawienia drukowania 352

punkty na cal (dpi)

faks 78, 234
specyfikacje 5

puste kopie, rozwiązywanie

problemów 372

puste skanowane obrazy,

rozwiązywanie problemów 375

puste strony

dodawanie do wydruków 53
rozwiązywanie problemów

360

R

raport połączenia, faks

drukowanie 102

raport połączeń, faks

drukowanie 385
rozwiązywanie problemów

368

raport śledzenia z wykorzystaniem

protokołu T.30 389

raporty, faks

drukowanie wszystkich 106
kody bilingowe 386
kody billingowe 105
książka telefoniczna 104, 385
lista zablokowanych faksów

106

połączenie (ostatni faks wysłany

lub odebrany) 102, 385

rejestr czynności 101, 219,

385

rozwiązywanie problemów

368

raporty, urządzenie wielofunkcyjne

język, wybieranie 44
strona konfiguracji 167, 282,

383

strona konfiguracji sieci 167,

286

strona pokazowa 282, 383
strona stanu materiałów

eksploatacyjnych 284, 383

strona użycia 282
śledzenie z wykorzystaniem

protokołu T.30 389

rejestr czynności, faks

drukowanie 101, 219, 385
rozwiązywanie problemów

368

rejestry, faks

czynności 101, 219, 385
drukowanie wszystkich 106
kody bilingowe 386
kody billingowe 105
książka telefoniczna 104, 385
lista zablokowanych faksów

106

połączenie (ostatni faks wysłany

lub odebrany) 102, 385

rozwiązywanie problemów

368

ręczne wybieranie numeru 76
rodzaje, materiały

specyfikacje 33
ustawienia HP ToolboxFX

295

ustawienia podajnika 45
ustawienie domyślne,

zmienianie 44

wybór podajników wg 43

rolki, zamawianie 393
rolki pobierające, zamawianie

393

rozdzielczość

faks 78, 234
skanowanie 158
specyfikacje 5
ustawienia drukowania 352

rozgałęźniki, podłączanie 116
rozgałęźniki typu T, podłączanie

116

rozmazany toner, rozwiązywanie

problemów 355

rozmiar, kopia

zmniejszanie lub powiększanie

132, 240

rozmiar, urządzenia

wielofunkcyjnego 406

rozpraszanie, rozwiązywanie

problemów 357

rozszerzona gwarancja 402
rozwiązywanie problemów

błędy języka PostScript 380
format kopii 372
jakość kopii 369
jakość skanowania 373, 375
jakość wydruku 352
kable USB 361
komunikaty o błędach

krytycznych 349

komunikaty wyświetlane na

panelu sterowania 341

kopiowanie 372
linie, kopie 370
linie, skanowane obrazy 375
linie, wydrukowane strony 354
lista kontrolna 321
odbieranie faksów 362
papier 28, 358
plamy toneru 354
pliki EPS 381
powtarzające się defekty 358
prędkość, faksowanie 368
problemy z komputerami

Macintosh 380

problemy z podawaniem 359
przekrzywione strony 357,

359

puste skanowane obrazy 375
puste strony 360
raport śledzenia z

wykorzystaniem protokołu T.
30 389

raporty o faksach 368
rozmazanie toneru 355
rozpraszanie toneru 357
sieci 377
strona czyszcząca 254, 310,

388

strona konfiguracji, drukowanie

167

strona konfiguracji sieci,

drukowanie 167

strony nie są drukowane 360
sypki toner 355
tekst 356

438

Indeks

PLWW

background image

ustawienie korekcji błędów

faksowania 98

wybieranie numeru 365
wyblakły wydruk 354
wysyłanie faksów 364
zacięcia 326
zacięcia faksów 367
zacięcia zszywek 203, 263
zawinięte materiały 356
zespół rolki pobierającej

podajnika ADF, wymiana
316

zmarszczenia 357

S

SAM (HP-UX) 184
serwis

komunikaty o błędach

krytycznych 349

sprzęt 402
ustawienia HP ToolboxFX

297

sieć

BOOTP 177
bramy 196
DHCP 172
hasło, ustawianie 165
instalacja oprogramowania dla

komputerów Macintosh 23

konfiguracja adresu IP 167
konfiguracja AutoIP 171
konfiguracja na serwerze

171

konfiguracja protokołu TCP/IP

171

konfigurowanie 161
narzędzia konfiguracyjne TCP/

IP 172

obsługiwane protokoły 169
odpytywanie urządzenia 297
panel sterowania, korzystanie

167

parametry adresu IP 195
podsieci 196
ręczna konfiguracja protokołu

TCP/IP 171

rozwiązywanie problemów

377

TCP/IP 193
tryb bezpośredni 162

udostępnianie urządzenia

wielofunkcyjnego 163

ustawienia dupleksu 168
ustawienia HP ToolboxFX

165

ustawienia szybkości łącza

168

ustawienia wbudowanego

serwera internetowego 165

wykrywanie urządzenia

wielofunkcyjnego 169

zmienianie typu połączenia

164

skalowanie dokumentów

drukowanie 51
kopiowanie 132, 240

skaner płaski

czyszczenie 304
domyślny rozmiar szyby,

ustawienie 79

ładowanie 38

skanowanie

anulowanie 154
czarno-białe 159
do folderu (Windows) 151,

249

do pliku (Macintosh) 153
do programu (Windows) 151
do programu poczty

elektronicznej (Macintosh)
153

do programu poczty

elektronicznej (Windows)
150

do wiadomości e-mail

(Windows) 249

fotografie 156
HP Director (komputery

Macintosh) 153

HP LaserJet Scan (Windows)

152

jakość, rozwiązywanie

problemów 373, 375

kolory 158
książki 156
ładowanie oryginałów do

podajnika ADF 38

ładowanie oryginałów do

skanera płaskiego 38

metody 148

oprogramowanie OCR 157
oprogramowanie zgodne ze

standardem TWAIN 155

oprogramowanie zgodne ze

standardem WIA 155

prędkość, rozwiązywanie

problemów 374

puste strony, rozwiązywanie

problemów 375

rozdzielczość 158
skala szarości 159
strona po stronie (Macintosh)

154

za pomocą panelu sterowania

urządzenia wielofunkcyjnego
(w systemie Windows) 149

skanowanie czarno-białe 159
skanowanie strona po stronie

(Macintosh) 154

skanowanie w skali szarości 159
słownik terminów 425
smugi, rozwiązywanie problemów

354

sortowanie kopii 135, 242
specyfikacje

elektryczne 406, 407
emisja dźwięków 408
emisje akustyczne 408
fizyczne 406
funkcje 5
funkcje urządzenia

wielofunkcyjnego HP LaserJet
3050 2

papier 33
środowiska 407

specyfikacje elektryczne 406,

407

specyfikacje fizyczne 406
specyfikacje hałasu 408
specyfikacje otoczenia

papier 36

specyfikacje środowiska

urządzenie wielofunkcyjne

407

specyfikacje temperatury

papier, przechowywanie 36
środowisko pracy urządzenia

wielofunkcyjnego 407

specyfikacje wilgotności

papier, przechowywanie 36

PLWW

Indeks

439

background image

środowisko pracy urządzenia

wielofunkcyjnego 407

stan

alarmy, program HP ToolboxFX

288

materiały eksploatacyjne,

sprawdzanie 301

strona stanu materiałów

eksploatacyjnych, drukowanie

284, 383

wyświetlanie w programie

HP ToolboxFX 288

sterowniki

Linux i UNIX 15
Macintosh, rozwiązywanie

problemów 380

obsługiwane 15
pomoc, Windows 16
specyfikacje 5
szybkie ustawienia (Windows)

50

ustawienia na komputerze

Macintosh 58

ustawienia wstępne (Macintosh)

58

ustawienia w systemie Windows

50

uzyskiwanie dostępu 17
wybieranie 16

sterowniki dla systemu Linux 15
sterowniki drukarek

Linux i UNIX 15
Macintosh, rozwiązywanie

problemów 380

obsługiwane 15
pomoc, Windows 16
specyfikacje 5
szybkie ustawienia (Windows)

50

ustawienia na komputerze

Macintosh 58

ustawienia wstępne (Macintosh)

58

ustawienia w systemie Windows

50

uzyskiwanie dostępu 17
wybieranie 16

sterowniki PCL

automatyczne przełączanie 5
obsługiwane 15

wybieranie 16

sterowniki PS

obsługiwane 15
wybieranie 16

sterownik PostScript, ustawienia

HP ToolboxFX 298

strona czyszcząca, drukowanie

254, 310, 388

strona konfiguracji 167, 282, 383
strona konfiguracji sieci 167
strona konfiguracji sieci,

drukowanie 286

strona pokazowa, drukowanie

282, 383

strona użycia, drukowanie 282
stron na minutę

HP LaserJet 3050 2
HP LaserJet 3052/3055 2
HP LaserJet 3390/3392 4

strony

nie są drukowane 360
przekrzywione 357, 359
pusta 360

strony informacyjne

język, wybieranie 44
Konfiguracja 167, 282, 383
konfiguracja sieci 167, 286
pokazowa 282, 383
raport śledzenia z

wykorzystaniem protokołu T.
30 389

stan materiałów

eksploatacyjnych 284, 383

wykorzystanie 282

sygnały zajętości, opcje

ponownego wybierania numeru

80

sypki toner, rozwiązywanie

problemów 355

systemy HP-UX 184
szare tło, rozwiązywanie

problemów 355

szczelina do szybkiego podawania

materiałów

ładowanie 40
pojemność 2, 4
umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3050 7

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3052/3055 9

umiejscowienie w urządzeniu

HP LaserJet 3390/3392 11

szyba, czyszczenie 160, 304
szyba skanera, czyszczenie

160, 304

szybkie ustawienia (sterowniki

Windows) 50

Ś

ścieżka automatycznego

drukowania dwustronnego

kopiowanie dokumentów

140, 238

korzystanie na komputerze

Macintosh 60, 210

używanie w systemie Windows

54, 207

zacięcia, usuwanie 275, 335

ścieżka papieru, czyszczenie

254, 310, 388

środowisko pracy, specyfikacje

407

T

TCP/IP

BOOTP 177
instalowanie w systemie

Windows NT 186

konfiguracja 171
narzędzia 172
obsługiwane protokoły 169
omówienie 193

tekst, rozwiązywanie problemów

356

tekst, wprowadzanie za pomocą

panelu sterowania 84, 235

telefony

odbieranie faksów z 110,

115

wysyłanie faksów z 114

telefony, podłączenie dodatkowego

linie, typy 119
urządzenie wielofunkcyjne HP

LaserJet 3050/3055 123

urządzenie wielofunkcyjne HP

LaserJet 3390/3392 125

telefony wewnętrzne

odbieranie faksów z 115
wysyłanie faksów z 114

terminologia 425

440

Indeks

PLWW

background image

tło, szare 355
toner

drobinki, rozwiązywanie

problemów 354

rozmazany, rozwiązywanie

problemów 355

rozpraszanie, rozwiązywanie

problemów 357

strona czyszcząca, drukowanie

254, 310, 388

sypki, rozwiązywanie

problemów 355

tryb bezpośredni, sieć 162
tryb odbierania, ustawienie 110
tryb wykrywania ciszy 97
typowa instalacja oprogramowania

14

U

udostępnianie urządzenia

wielofunkcyjnego 163

umowy serwisowe 402
UNIX

BOOTP 178
DHCP 172
LPD 183
skrypty modelowe, pobieranie

15

urządzenia dodatkowe

numery katalogowe 391

urządzenia do identyfikacji

abonentów, podłączanie

linie telefoniczne 119
urządzenie wielofunkcyjne HP

LaserJet 3050/3055 122

urządzenie wielofunkcyjne HP

LaserJet 3390/3392 125

urządzenie wielofunkcyjne HP

LaserJet 3050

elementy, rozmieszczenie 7
funkcje 2
panel sterowania 8

urządzenie wielofunkcyjne HP

LaserJet 3052/3055

funkcje 2
panel sterowania 10

urządzenie wielofunkcyjne HP

LaserJet 3390/3392

funkcje 4
panel sterowania 12

ustawa o ochronie abonentów

telefonicznych 417

ustawienia

domyślne ustawienia fabryczne,

przywracanie 255, 388

HP ToolboxFX 294
strona konfiguracji 167, 282,

383

strona konfiguracji sieci 167
szybkie ustawienia (sterowniki

Windows) 50

ustawienia wstępne (sterowniki

Macintosh) 58

zadania drukowania 42

ustawienia automatycznego

zmniejszania, faks 82

ustawienia dupleksu, sieć 168
ustawienia dzwonienia

dystynktywnego 112

ustawienia kontrastu

faks 77, 233
kopia 131
kopiowanie 241

ustawienia protokołu, faks 98
ustawienia protokołu V.34 98
Ustawienia strony 42
ustawienia szybkości łącza 168
ustawienia wstępne (sterowniki

Macintosh) 58

ustawienia wykrywania sygnału

centrali 114

ustawienie jakości wydruku 600 dpi

352

ustawienie korekcji błędów, faks

98

ustawienie liczby sygnałów

dzwonka do odebrania 113

ustawienie opcji dopasowania do

strony, faks 82

ustawienie rozmiaru szyby 79
usuwanie faksów z pamięci 95
utylizacja materiałów

eksploatacyjnych 302, 413

Użyj innego papieru/okładki 53

W

waga

urządzenie wielofunkcyjne

406

wbudowany serwer internetowy

(EWS)

funkcje 300
obsługiwane przeglądarki 19,

256

ustawienia sieciowe 165

wbudowany serwer internetowy

EWS. Patrz wbudowany serwer
internetowy (EWS)

wiele stron na arkuszu

Macintosh 59
Windows 54

Windows

DHCP 173
faksowanie z poziomu 107,

221

instalowanie oprogramowania

20

LPD 186
obsługiwane sterowniki 15
odinstalowywanie

oprogramowania 20

skanowanie do folderu 151,

249

skanowanie do programu poczty

elektronicznej 150

skanowanie do wiadomości e-

mail 249

skanowanie za pomocą

oprogramowania TWAIN lub
WIA 155

skanowanie za pomocą panelu

sterowania urządzenia
wielofunkcyjnego 149

składniki oprogramowania 19
sterowniki, uzyskiwanie dostępu

17

ustawienia sterownika 50

witryny sieci Web

Centrum Serwisowe HP 401
dokumentacja 257
Energy Star 411
materiały eksploatacyjne,

zamawianie 401

program zwrotu i utylizacji

materiałów eksploatacyjnych
HP 413

sterowniki dla systemów Linux i

UNIX 15

PLWW

Indeks

441

background image

wsparcie dla użytkowników

komputerów Macintosh 402

zamawianie materiałów

eksploatacyjnych 391

Zrzeszenie Przemysłu

Elektronicznego (EIA) 415

wkład oddzielający, zamawianie

393

wkłady atramentowe. Patrz kasety

drukujące

Word, faksowanie z 108, 222
wsparcie techniczne

telefon 401
umowy serwisowe 402
witryny sieci Web 401

wspólna linia

dodatkowe urządzenia,

podłączanie 119

wybieranie impulsowe 79
wybieranie numerów

zagranicznych 75, 84

wybieranie numeru

automatyczne ponowne

wybieranie numeru,
ustawienia 80

ponowne ręczne wybieranie

numeru 76

prefiksy, wstawianie 91
przerwy, wstawianie 85
ręczne 75
rozwiązywanie problemów

365

wybieranie tonowe lub

impulsowe 79

zagranicznego 84
za pomocą telefonu 114

wybieranie ręczne 75
wybieranie tonowe 79
wyblakły wydruk 354
wydruk, jakość

drukowanie, rozwiązywanie

problemów 352

wyłącznik, umiejscowienie

HP LaserJet 3050 8
HP LaserJet 3052/3055 9
HP LaserJet 3390/3392 11

wyłącznik zasilania,

umiejscowienie

HP LaserJet 3050 8
HP LaserJet 3052/3055 9

HP LaserJet 3390/3392 11

wymagane napięcie 406
wymagania IC CS-03 418
wymiana

kasety drukujące 265, 312
podajnik ADF 314
zespół rolki pobierającej

podajnika ADF 316

wymiary, urządzenia

wielofunkcyjnego 406

wysyłanie faksów

anulowanie 77
do jednego odbiorcy 72
do wielu odbiorców 72
dziennik, HP ToolboxFX 292
grupy ad hoc 74
kody billingowe 93
kody wybierania grupowego

73

przekierowanie 96, 220
raport połączenia, drukowanie

102

raport połączeń, drukowanie

385

raport śledzenia z

wykorzystaniem protokołu T.
30 389

rejestr czynności, drukowanie

101, 219, 385

rozwiązywanie problemów

364

wybieranie ręczne 75
za pomocą oprogramowania

107, 221

za pomocą telefonu 114
z opóźnieniem 92

wysyłanie faksu z opóźnieniem

92

wzorce dzwonka 112

Z

zacięcia

faks 367
na prostej ścieżce odbioru,

usuwanie 273, 333

przyczyny 326
umiejscowienie 327
w duplekserze, usuwanie

275, 335

w pobliżu kasety drukującej,

usuwanie 267, 327

w podajniku ADF, usuwanie

278, 338

w podajniku wejściowym,

usuwanie 268, 329, 330

w pojemnikach wyjściowych,

usuwanie 272, 333

zapobieganie 326
zszywacz, usuwanie 203, 263

zacięcia w pobliżu kasety

drukującej, usuwanie 267, 327

zadania drukowania, anulowanie

68

zamawianie materiałów

eksploatacyjnych i akcesoriów
401

zamawianie materiałów

eksploatacyjnych i akcesoriów do
drukarki 391

zapisywanie ustawień sterownika

szybkie ustawienia w systemie

Windows 50

ustawienia wstępne na

komputerze Macintosh 58

zasilanie

wymagania 406, 407
zużycie 411

zatrzymanie drukowania 68
zawinięte materiały 356
zbyt ciemna kopia 370
zbyt jasna kopia 370
zbyt jasny wydruk, rozwiązywanie

problemów 354

zegar, ustawianie 71
zespól rolki, ADF 316
zespół rolki pobierającej, podajnik

ADF 316

Zestaw narzędzi. Patrz

HP ToolboxFX

zgięte strony 357, 359
zgniecenia, rozwiązywanie

problemów 357

zgodność ze standardem Energy

Star 5

Zgodność z normami FCC 410
zlokalizowane instrukcje obsługi

395

zmarszczenia, rozwiązywanie

problemów 357

442

Indeks

PLWW

background image

zmiana rozmiarów dokumentów

drukowanie 51
kopiowanie 132, 240

zmniejszanie dokumentów

drukowanie 51
kopiowanie 132, 240

znaki, rozwiązywanie problemów

356

znaki przestankowe, wprowadzanie

za pomocą panelu sterowania
84, 235

znaki wodne, Windows 51
zszywacz

informacje 198
korzystanie 201, 259
ładowanie zszywek 199, 261
materiały eksploatacyjne,

numery katalogowe 392

specyfikacje 5
umiejscowienie 11
zacięcia, usuwanie 203, 263

zszywacz podręczny

informacje 198
korzystanie 201, 259
ładowanie zszywek 199, 261
materiały eksploatacyjne,

numery katalogowe 392

specyfikacje 5
umiejscowienie 11
zacięcia, usuwanie 203, 263

zszywki, ładowanie 199, 261
zużycie energii 411

Ź

źródło, drukowanie według 42

PLWW

Indeks

443

background image

444

Indeks

PLWW

background image
background image

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*Q6500-90937*

*Q6500-90937*

Q6500-90937