HP LaserJet 3052 All in One Printer - Aby zarządzać kodami wybierania grupowego

background image

Aby zarządzać kodami wybierania grupowego

W przypadku wysyłania tej samej informacji do stałej grupy odbiorców, dla uproszczenia zadania można
zaprogramować kod wybierania grupowego. Kody wybierania grupowego składają się z kodów
szybkiego wybierania. Kody wybierania grupowego od 1 do 10 (HP LaserJet 3050 all-in-one), od 1 do
12 (HP LaserJet 3055 all-in-one) lub od 1 do 16 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) są również
skojarzone z odpowiednimi klawiszami szybkiego dostępu na panelu sterowania.

Do grupy może zostać dodany dowolny kod szybkiego wybierania. Wszyscy członkowie grupy muszą
wcześniej posiadać przypisany kod szybkiego wybierania lub klawisz szybkiego dostępu.

Uwaga

Kody szybkiego wybierania, klawisze szybkiego dostępu oraz kody wybierania

grupowego można łatwiej zaprogramować w oprogramowaniu. Instrukcje dotyczące
programowania kodów szybkiego wybierania, klawiszy szybkiego dostępu i kodów wybierania
grupowego za pomocą programu HP ToolboxFX można znaleźć w ekranowej pomocy programu
HP ToolboxFX.