HP LaserJet 3052 All in One Printer - Ponowne ręczne wybieranie numeru

background image

Ponowne ręczne wybieranie numeru

Aby wysłać inny dokument pod ostatnio wybierany numer faksu, skorzystaj z poniższej procedury
ponownego ręcznego wybierania numeru. W przypadku ponownego wysyłania tego samego
dokumentu zaczekaj do zakończenia prób automatycznego ponownego wybierania numeru lub
zatrzymaj je samodzielnie. W przeciwnym przypadku odbiorca może otrzymać faks dwukrotnie: raz w
wyniku ręcznego ponownego wybierania i raz w wyniku automatycznego ponownego wybierania.

Uwaga

Aby zatrzymać próbę ponownego wybierania numeru faksu lub anulować wszystkie

oczekujące automatyczne próby ponownego wybierania numeru, zobacz sekcję

Anulowanie

zadania faksowania

. Aby zmienić ustawienia ponownego wybierania numeru, zobacz sekcję

Zmiana ustawień ponownego wybierania numeru

.