HP LaserJet 3052 All in One Printer - Aby podłączyć dodatkowe urządzenia do urządzenia HP LaserJet 3390/3392 all-in-one

background image

Aby podłączyć dodatkowe urządzenia do urządzenia HP LaserJet

3390/3392 all-in-one

Przy podłączaniu dodatkowych urządzeń należy zachować kolejność opisaną w poniższych punktach.
Wyjście każdego urządzenia jest podłączone do wejścia kolejnego, tworząc w ten sposób łańcuch. Aby
pominąć któreś z urządzeń, należy przeskoczyć dany punkt i przejść do następnego.

Uwaga

Do linii telefonicznej nie należy podłączać więcej niż trzech urządzeń.

1.

Odłącz zasilanie wszystkich urządzeń, które chcesz podłączyć.

2.

Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze podłączone do linii telefonicznej, zapoznaj się najpierw z
sekcją

Podłączanie urządzenia wielofunkcyjnego do linii telefonicznej (HP LaserJet 3390/3392 all-

in-one)

. Urządzenie powinno być już podłączone do gniazdka linii telefonicznej.

3.

Wyjmij plastikową zatyczkę z gniazdka "telefon" (oznaczonego symbolem telefonu).

4.

Aby podłączyć modem wewnętrzny lub zewnętrzny, podłącz jeden koniec przewodu
telefonicznego do portu „telefon” urządzenia wielofunkcyjnego. Podłącz drugi koniec przewodu
telefonicznego do portu „linia” modemu.

Uwaga

Niektóre modemy wyposażone są w drugie gniazdko "linia", służące do

podłączenia do linii przeznaczonej do połączeń głosowych. W przypadku posiadania dwóch
gniazdek "linia" należy sprawdzić w dokumentacji modemu, którego można użyć.

124

Rozdział 6 Faks

PLWW

background image

5.

Aby podłączyć urządzenie do identyfikacji abonentów, podłącz przewód telefoniczny do portu
„telefon” w poprzednim urządzeniu. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu „linia”
urządzenia do identyfikacji abonentów.

6.

Aby podłączyć automatyczną sekretarkę, podłącz przewód telefoniczny do portu „telefon” w
poprzednim urządzeniu. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu „linia”
automatycznej sekretarki.

7.

Aby podłączyć telefon, podłącz przewód telefoniczny do portu „telefon” w poprzednim urządzeniu.
Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do portu „linia” telefonu.

8.

Po podłączeniu dodatkowych urządzeń włącz ponownie ich zasilanie.

9.

Zamknij panel po lewej stronie i drzwiczki kasety drukującej. Zamykając panel po lewej stronie
upewnij się, że przewody faksowe poprowadzone są przez górne nacięcie w panelu.

PLWW

Podłączanie dodatkowych urządzeń

125

background image

126

Rozdział 6 Faks

PLWW

background image

7