HP LaserJet 3052 All in One Printer - Odbieranie faksów za pośrednictwem wspólnej linii telefonicznej

background image

Odbieranie faksów za pośrednictwem wspólnej linii telefonicznej

Istnieje możliwość odbierania faksów na urządzeniu wielofunkcyjnym lub na komputerze. Standardowo
faksy przychodzące do urządzenia są odbierane automatycznie. Jednak w przypadku zmiany urządzeń
podłączonych do tej samej linii telefonicznej, co urządzenie wielofunkcyjne, należy zmienić również
sposób odbierania przez urządzenie przychodzących faksów. Aby uzyskać instrukcje, zobacz sekcję

Ustawianie trybu odbierania

.

Aby zarządzać faksami przesyłanymi do urządzenia, należy postępować zgodnie z procedurami
zawartymi w niniejszej sekcji.