HP LaserJet 3052 All in One Printer - Tworzenie i stosowanie szybkich ustawień

background image

Tworzenie i stosowanie szybkich ustawień

Szybkie ustawienia umożliwiają zapisanie bieżących ustawień sterownika w celu ponownego
wykorzystania. W szybkim ustawieniu można np. zapisać opcje orientacji strony, drukowania
dwustronnego lub źródła papieru. Szybkie ustawienia są dostępne na kartach większości sterowników
drukarek. Można zapisać do 25 szybkich ustawień zadania drukowania.

Uwaga

Sterownik drukarki może powiadomić o tym, że zdefiniowano 25 szybkich ustawień

nawet wówczas, gdy liczba widocznych definicji jest mniejsza niż 25. Do całkowitej liczby
zapisanych ustawień mogą być wliczone niektóre wstępnie zdefiniowane szybkie ustawienia
mimo, że dotyczą innych produktów.

Aby utworzyć szybkie ustawienie

1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz

Uzyskiwanie dostępu do sterowników drukarek

).

2.

Wybierz ustawienia drukowania, z których chcesz korzystać.

3.

W polu Szybkie ustawienia zleceń drukowania wpisz nazwę dla wybranych ustawień (np.
„Raport kwartalny” lub „Stan moich projektów”).

4.

Kliknij przycisk Zapisz.

50

Rozdział 5 Drukowanie

PLWW

background image

Aby użyć szybkich ustawień

1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz

Uzyskiwanie dostępu do sterowników drukarek

).

2.

Z listy rozwijanej Szybkie ustawienia zleceń drukowania wybierz ustawienie, z którego chcesz
skorzystać.

3.

Kliknij przycisk OK. Po wykonaniu powyższych czynności produkt jest skonfigurowany
do drukowania zgodnie z ustawieniami zapisanymi w szybkich ustawieniach.

Uwaga

Aby przywrócić domyślne ustawienia sterownika drukarki, wybierz pozycję Domyślne

ustawienia drukowania z listy rozwijanej Szybkie ustawienia zleceń drukowania.