HP LaserJet 3052 All in One Printer - Oorzaken van papierstoringen

background image

Oorzaken van papierstoringen

Tijdens een afdruktaak kan papier of ander afdrukmateriaal vast komen te zitten. De problemen worden
mogelijk veroorzaakt door de volgende omstandigheden:

De invoerladen zijn niet goed geladen of bevatten te veel papier, of de papiergeleiders zijn niet
goed ingesteld.

Afdrukmateriaal wordt toegevoegd aan of verwijderd uit een invoerlade tijdens een afdruktaak of
een invoerlade wordt verwijderd uit de all-in-one tijdens een afdruktaak.

De cartridgeklep wordt geopend tijdens een afdruktaak.

Er zijn te veel vellen in een uitvoergedeelte of een uitvoergedeelte is geblokkeerd.

Het gebruikte afdrukmateriaal voldoet niet aan de specificaties van HP. Zie

Specificaties

afdrukmateriaal

.

Het papier is beschadigd of heeft vreemde voorwerpen, zoals nietjes of paperclips.

De omgeving waarin het papier werd bewaard, is te vochtig of te droog. Zie

Omgeving voor

afdrukken en opslag

voor meer informatie.