HP LaserJet 3052 All in One Printer - Problemen met PostScript-fouten (PS) oplossen

background image

Problemen met PostScript-fouten (PS) oplossen

De volgende situaties zijn specifiek van toepassing op de PS-taal en kunnen optreden wanneer er
diverse talen voor de all-in-one worden gebruikt.

Opmerking

Als u wilt dat er een bericht verschijnt of wordt afgedrukt wanneer er PS-fouten

optreden, opent u het dialoogvenster Printopties en klikt u op de optie naast het gedeelte PS-
fouten. U kunt ook de geïntegreerde webserver gebruiken.

Tabel 13-3

PS-fouten

Afdrukprobleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De taak wordt afgedrukt in het lettertype
Courier (het standaardlettertype van de
all-in-one) in plaats van het lettertype dat
u hebt ingesteld.

Het aangegeven lettertype is niet
gedownload. Er is een personality-
omschakeling uitgevoerd om een PCL-
taak af te drukken, net voordat de
afdruktaak is ontvangen.

Download het gewenste lettertype en
verzend de afdruktaak opnieuw.
Controleer het type en de locatie van het
lettertype. Download het lettertype indien
van toepassing naar de all-in-one.
Controleer de softwaredocumentatie.

Een pagina van formaat Legal wordt
afgedrukt met ingekorte marges.

Afdruktaak is te complex.

Mogelijk moet u de taak afdrukken met
600 dpi (dots per inch), de complexiteit
van de pagina verminderen of meer
geheugen installeren.

Er wordt een PS-foutpagina afgedrukt.

Afdruktaak is mogelijk geen PS.

Controleer of de afdruktaak een PS-taak
is. Controleer of er volgens de
instellingen van het softwareprogramma
een instellingenbestand of PS-
headerbestand moet worden verzonden
naar de all-in-one.

Limiet controlefout

Afdruktaak is te complex.

Mogelijk moet u de taak afdrukken met
600 dpi (dots per inch), de complexiteit
van de pagina verminderen of meer
geheugen installeren.

VM-fout

Lettertypefout

Kies onbeperkt downloaden van
lettertypen in de printerdriver.

Bereikcontrole

Lettertypefout

Kies onbeperkt downloaden van
lettertypen in de printerdriver.

NLWW

Problemen met PostScript-fouten (PS) oplossen

361