HP LaserJet 3052 All in One Printer - Controleren of de all-in-one is ingeschakeld en on line is

background image

Controleren of de all-in-one is ingeschakeld en on line is

Controleren of de all-in-one is ingeschakeld en on line is

Controleer aan de hand van de volgende items of de all-in-one gereed is om af te drukken.

1.

Is de all-in-one aangesloten op het lichtnet en ingeschakeld?

Controleer of de all-in-one is aangesloten op het lichtnet en is ingeschakeld. Als het probleem blijft
optreden, is het netsnoer, de voedingsbron of de all-in-one mogelijk defect.

2.

Brandt het lampje

Klaar

op de all-in-one?

Als het lampje knippert, moet u mogelijk wachten totdat de huidige afdruktaak is voltooid.

3.

Wordt er iets weergegeven op het bedieningspaneel van de all-in-one?

Controleer of de all-in-one is ingeschakeld.

Controleer of de all-in-one op de juiste wijze is geïnstalleerd.

4.

Verschijnt er een ander bericht dan Klaar op het display van de all-in-one?

Raadpleeg de documentatie bij de all-in-one voor een volledige lijst met berichten die op het
bedieningspaneel kunnen verschijnen en voor informatie over herstelprocedures.