HP LaserJet 3052 All in One Printer - Inleiding

background image

Inleiding

Dit gedeelte bevat informatie die is bedoeld om u basiskennis over TCP/IP te verschaffen.

Net als een gemeenschappelijke taal die mensen gebruiken om met elkaar te communiceren, bestaat
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) uit een reeks protocollen die zijn ontworpen
om de manier te definiëren waarop computers en andere apparaten via een netwerk met elkaar
communiceren.

TCP/IP is snel bezig de meest gebruikte set protocollen te worden. De belangrijkste reden hiervoor is
dat internet is gebaseerd op TCP/IP. Als u beschikt over een netwerk dat u wilt verbinden met internet,
moet u TCP/IP gebruiken voor de communicatie.