HP LaserJet 3052 All in One Printer - De instelling voor lichter/donkerder (contrast) aanpassen

background image

De instelling voor lichter/donkerder (contrast) aanpassen

De instelling voor lichter/donkerder beïnvloedt het contrast van de kopie. Volg onderstaande stappen
om het contrast alleen voor de huidige kopieertaak te wijzigen.

Instellingen voor lichter/donkerder (contrast) voor de huidige taak aanpassen

1.

Druk op

Lichter/donkerder

op het bedieningspaneel van de all-in-one om de huidige instelling voor

het contrast weer te geven.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om de instelling aan te passen. Verplaats de schuifknop naar links als u

de kopie lichter dan het origineel wilt kopiëren; verplaats de schuifknop naar rechts als u de kopie
donkerder dan het origineel wilt kopiëren.

3.

Druk op

Kopiëren starten

om de selectie op te slaan en de kopieertaak te starten of druk op om

de selectie op te slaan zonder de taak te starten.

Opmerking

De gewijzigde instelling blijft tot ongeveer twee minuten na het voltooien van

de kopieertaak actief. Gedurende deze periode wordt Instell.=Aangep. weergegeven op
het display van het bedieningspaneel.

De standaardinstelling voor lichter/donkerder aanpassen

Opmerking

De instelling voor lichter/donkerder (contrast) geldt voor alle kopieeropdrachten.

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Kopieerinst. te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Std. licht/donker te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om de instelling aan te passen. Verplaats de schuifknop naar links als u

alle kopieën lichter dan het origineel wilt kopiëren of verplaats de schuifknop naar rechts als u alle
kopieën donkerder dan het origineel wilt kopiëren.

5.

Druk op om de selectie op te slaan.

NLWW

De instelling voor lichter/donkerder (contrast) aanpassen

121