HP LaserJet 3052 All in One Printer - Het kopieerformaat aanpassen

background image

Het kopieerformaat aanpassen

Kopie voor de huidige taak verkleinen of vergroten

1.

Druk op

Verkl./vergroten

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Selecteer het formaat waarnaar u de kopieën van deze taak wilt verkleinen of vergroten (zie de
instellingen die worden vermeld onder

Kopieën verkleinen of vergroten

).

Opmerking

Als u Aangepast: 25-400% selecteert, typt u een percentage in met behulp

van de alfanumerieke knoppen.

Als u 2 pagina's/vel of 4 pagina's/vel selecteert, selecteert u de afdrukrichting (staand of
liggend).

3.

Druk op

Kopiëren starten

om de selectie op te slaan en de kopieertaak te starten of druk op om

de selectie op te slaan zonder de taak te starten.

Opmerking

De gewijzigde instelling blijft tot ongeveer twee minuten na het voltooien van de

kopieertaak actief. Gedurende deze periode wordt Instell.=Aangep. weergegeven op het display
van het bedieningspaneel.

Het standaardpapierformaat in de invoerlade moet overeenkomen met het uitvoerformaat,
anders wordt mogelijk een deel van de kopie niet afgedrukt.

Het standaardkopieerformaat aanpassen

Opmerking

Het standaardkopieerformaat is het formaat waartoe alle kopieën standaard

worden verkleind of vergroot. Als u de fabrieksinstelling van Origineel=100% niet wijzigt, krijgen
alle kopieën hetzelfde formaat als het origineel.

1.

Druk op

Menu

.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Kopieerinst. te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om St. verkl/vergr te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om de optie voor het vergroten of verkleinen van kopieën te selecteren (zie

de instellingen voor vergroten/verkleinen die worden vermeld in

Kopieën verkleinen of

vergroten

).

Opmerking

Als u Aangepast: 25-400% selecteert, geeft u het percentage van het

originele formaat op dat u doorgaans wilt gebruiken voor kopiëren.

Als u 2 pagina's/vel of 4 pagina's/vel selecteert, selecteert u de afdrukrichting (staand of
liggend).

5.

Druk op om uw selectie op te slaan.

228

Hoofdstuk 11 Hoe kan ik?

NLWW