HP LaserJet 3052 All in One Printer - De instellingen voor automatisch verkleinen voor inkomende faxen wijzigen

background image

De instellingen voor automatisch verkleinen voor inkomende faxen

wijzigen

Als de optie Aanpassen aan pagina is ingeschakeld, worden lange faxen automatisch tot maximaal 75%
verkleind zodat de informatie op papier van standaardformaat past (de fax wordt bijvoorbeeld verkleind
van Legal- naar Letter-formaat).

Als deze functie is uitgeschakeld, worden lange faxen op meerdere pagina's afgedrukt. De
fabrieksinstelling voor het automatisch verkleinen van inkomende faxen is ingesteld op Aan.

Wanneer u de functie voor het stempelen van pagina's hebt ingesteld, kunt u het beste de optie voor
automatische verkleining inschakelen. Zo worden inkomende faxen enigszins verkleind, zodat het
stempel niet op twee pagina's wordt afgedrukt.

Opmerking

Zorg dat de instellingen voor het papierformaat overeenkomen met het formaat

van het afdrukmateriaal dat in de lade is geplaatst.

Automatisch verkleinen wijzigen voor binnenkomende faxen

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Ontv. instell. te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om Op pag. passen te selecteren en druk vervolgens op .

5.

Gebruik de knop

<

of

>

om Aan of Uit te selecteren en druk op om uw keuze op te slaan.

NLWW

Basisfaxfuncties en taken

79