HP LaserJet 3052 All in One Printer - Het aantal belsignalen instellen

background image

Het aantal belsignalen instellen

Voer de volgende stappen uit om het aantal belsignalen in te stellen.

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Ontv. instell. te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om Aantal keren overgaan te selecteren en druk vervolgens op .

5.

Gebruik de alfanumerieke knoppen om het aantal belsignalen in te voeren en druk vervolgens op
de knop .

104

Hoofdstuk 6 Faxen

NLWW