HP LaserJet 3052 All in One Printer - De antwoordmodus instellen

background image

De antwoordmodus instellen

Afhankelijk van de situatie kunt u de antwoordmodus van de all-in-one instellen op Automatisch of
Handmatig. De fabrieksinstelling is Automatisch.

Automatisch: in de modus voor automatisch beantwoorden worden inkomende oproepen
beantwoord na het opgegeven aantal belsignalen of nadat speciale faxtonen zijn herkend. Zie

De

instelling voor het aantal belsignalen wijzigen

om het aantal belsignalen in te stellen.

Handmatig: oproepen worden nooit automatisch beantwoord als u de modus voor handmatig
beantwoorden inschakelt. U moet zelf de ontvangst van een fax starten door op

Fax starten

te

drukken op het bedieningspaneel of door een telefoon op te nemen die op die lijn is aangesloten
en 1-2-3 te kiezen (alleen bij kiezen via tonen en niet via puls).

Opmerking

Hoewel de meest gebruikers de antwoordmodus laten staan op Automatisch,

zullen bellers die het faxnummer kiezen, faxsignalen horen als de telefoon niet wordt beantwoord
of als zij de verbinding niet verbreken na het opgegeven aantal belsignalen. Gebruik de instelling
Handmatig als u niet wilt dat bellers faxsignalen horen. Let erop dat faxoproepen niet
automatisch worden ontvangen als de modus is ingesteld op Handmatig.

De antwoordmodus instellen

Voer de volgende stappen uit om de modus voor beantwoorden te wijzigen:

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

102

Hoofdstuk 6 Faxen

NLWW

background image

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Ontv. instell. te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Druk op om Antwoordmodus te selecteren.

Op het bedieningspaneel wordt de antwoordmodus getoond die u hebt opgegeven.