HP LaserJet 3052 All in One Printer - Configuratiepagina

background image

Configuratiepagina

Op de configuratiepagina worden de huidige instellingen en eigenschappen van de all-in-one
weergegeven. U kunt een configuratiepagina afdrukken via de all-in-one of HP ToolboxFX. Voer de
volgende stappen uit om de configuratiepagina af te drukken vanaf de all-in-one.

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Rapporten te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Config-rapport te selecteren en druk vervolgens op .

270

Hoofdstuk 12 De all-in-one beheren en onderhouden

NLWW

background image

1.

Productinformatie. Dit gedeelte bevat basisinformatie over de all-in-one, zoals de naam van het
product en het serienummer.

2.

Geheugen. Dit gedeelte bevat informatie over het geheugen, zoals het totale geïnstalleerde
geheugen.

3.

Papierinstellingen. Dit gedeelte bevat informatie over het type afdrukmateriaal voor elke lade en
over de instellingen voor elk type afdrukmateriaal dat wordt ondersteund door de all-in-one.

4.

Kopieerinstellingen. In dit gedeelte vindt u de standaardkopieerinstellingen van de all-in-one.

5.

Productinstellingen. In dit gedeelte vindt u informatie die tijdens de software-installatie is
verzameld, inclusief de taal en de bedrijfsnaam.

6.

Geïnstalleerde personality's en opties. Dit gedeelte bevat informatie over optionele items die
mogelijk zijn geïnstalleerd, zoals DIMM's.

7.

Afdrukinstellingen. Dit gedeelte bevat informatie over de instellingen van de all-in-one die in het
printerstuurprogramma of in HP ToolboxFX zijn geconfigureerd.

8.

Statuslogboek. Dit gedeelte bevat informatie over fouten van de all-in-one.

Er wordt nog een pagina afgedrukt. Op deze pagina vindt u in het gedeelte Faxinstellingen informatie
over de faxinstellingen van de all-in-one.

NLWW

Informatiepagina's

271