HP LaserJet 3052 All in One Printer - Een voorblad afdrukken (Macintosh)

background image

Een voorblad afdrukken (Macintosh)

Desgewenst kunt u een afzonderlijk voorblad voor uw document afdrukken dat een bericht bevat (zoals
'Vertrouwelijk').

Een voorblad afdrukken

1.

Open het printerstuurprogramma (zie

Toegang verkrijgen tot de printerstuurprogramma's

).

2.

Selecteer in het pop-upmenu Voorblad de optie Voor document of Na document om aan te
geven waar het voorblad moet worden afgedrukt.

3.

Als u Mac OS X versie 10.3 of Mac OS X versie 10.4 gebruikt, selecteert u in het pop-upmenu
Type infopagina het bericht dat u wilt afdrukken op het voorblad.

Opmerking

Als u een leeg voorblad wilt afdrukken, selecteert u Standaard als het Type

voorblad.