HP LaserJet 3052 All in One Printer - Faxküldési problémák

background image

Faxküldési problémák

Probléma

Ok

Megoldás

A faxolási művelet közepén a
dokumentumadagolás leáll.

A betölthető oldal maximális hossza 381
mm. A hosszabb oldalak faxolása leáll
381 mm-nél.

Nyomtassa a dokumentumot rövidebb
hordozóra.

Ha nincs elakadás, és egy percnél
kevesebb idő telt el, akkor várjon egy
kicsit, mielőtt megnyomná a

Törlés

gombot. Papírelakadás esetén lásd:

Elakadások eltávolítása

. Ezután küldje

el újra a feladatot.

Ha a dokumentum túl kicsi, elakadhat az
automatikus dokumentumadagolóban
(ADF).

Használja a síkágyas lapolvasót. Az
automatikus dokumentumadagolóba
tölthető hordozó minimális mérete: 127 x
127 mm.

Papírelakadás esetén lásd:

Elakadások

eltávolítása

. Ezután küldje el újra a

feladatot.

A faxok küldésének folyamata leáll.

Lehet, hogy a címzett faxkészüléke
meghibásodott.

Próbáljon meg másik faxra küldeni.

HUWW

Faxolási problémák

359

background image

Probléma

Ok

Megoldás

Lehet, hogy saját telefonvonala nem
üzemel.

Tegye a következők egyikét:

Növelje a többfunkciós készüléken
a hangerőt, majd nyomja meg a
kezelőpanelen a

Fax indítása

gombot. Ha hallja a tárcsahangot, a
telefonvonal működik.

A többfunkciós készülék helyett
csatlakoztasson egy telefont a fali
aljzatba. Kezdeményezzen
telefonhívást, hogy
meggyőződhessen a telefonvonal
működéséről.

Lehet, hogy a faxfeladat kommunikációs
hiba miatt szakad meg.

Módosítsa a kommunikációs hibát
követő újratárcsázási lehetőséget Be
beállításra (lásd:

Az újratárcsázási

beállítások módosítása

, az

újratárcsázási beállítás módosítása
kommunikációs hiba esetére).

A többfunkciós készülék nem küldi, csak
fogadja a faxokat.

Ha a többfunkciós készülék alközpontra
(PBX-rendszerre) csatlakozik, az
alközpont olyan tárcsahangot adhat,
amelyet a többfunkciós készülék nem
érzékel.

Kapcsolja ki a tárcsahang-érzékelési
beállítást. Lásd:

A tárcsahang-érzékelési

beállítás módosítása

.

Lehet, hogy nem megfelelő a
telefonvonal minősége.

Próbálkozzon később.

Lehet, hogy a címzett faxkészüléke
meghibásodott.

Próbáljon meg másik faxra küldeni.

Lehet, hogy saját telefonvonala nem
üzemel.

Tegye a következők egyikét:

Növelje a többfunkciós készüléken
a hangerőt, majd nyomja meg a
kezelőpanelen a

Fax indítása

gombot. Ha hallja a tárcsahangot, a
telefonvonal működik.

A többfunkciós készülék helyett
csatlakoztasson egy telefont az
aljzatba. Kezdeményezzen
telefonhívást, hogy
meggyőződhessen a telefonvonal
működéséről.

A kimenő faxok hívószámának
tárcsázása megismétlődik.

Ha az újratárcsázási beállítás értéke
Be, akkor a többfunkciós készülék
automatikusan újratárcsázza a
faxszámot.

Ha meg akarja szakítani az
újratárcsázást, nyomja meg a

Törlés

gombot. Várakozó faxfeladat törléséhez
lásd:

Az alapértelmezett világos/sötét

beállítás (kontraszt) módosítása

. Az

újratárcsázási beállítás módosításával
kapcsolatban lásd:

Az újratárcsázási

beállítások módosítása

.

Az elküldött faxok nem érkeznek meg a
címzett faxkészülékére.

Lehet, hogy a fogadó faxkészüléke ki
van kapcsolva, vagy hibát észlelt,
például kifogyott belőle a papír.

Hívja fel a címzettet, és kérje meg, hogy
ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a
készüléke és készen áll-e faxok
fogadására.

360

13. fejezet Hibaelhárítás

HUWW

background image

Probléma

Ok

Megoldás

Lehet, hogy az eredeti példányok
nincsenek megfelelően behelyezve.

Ellenőrizze, hogy az eredeti
dokumentumok megfelelően vannak-e
az automatikus dokumentumadagoló
adagolótálcájára vagy a síkágyas
lapolvasóra helyezve. Lásd:

A hordozó

behelyezése az adagolótálcákba

.

Lehet, hogy a fax a memóriában van,
mert foglalt szám újrahívására vár, vagy
más, küldésre váró feladatok előzik meg,
vagy a készülék késleltetett küldésre van
állítva.

Ha a memóriában a felsorolt okok
bármelyike miatt faxfeladat van, a
faxtevékenységi naplóban megjelenik
egy erre vonatkozó bejegyzés.
Nyomtassa ki a faxtevékenységi naplót
(lásd:

Faxtevékenységi napló

nyomtatása

), és ellenőrizze az Állapot

oszlopot, amelyben a Folyamatban
felirat jelzi az ilyen feladatokat.

A küldött faxokon az oldalak végén
szürke sáv jelenik meg.

Lehet, hogy a síkágyas lapolvasó
használatakor nincs megfelelően
beállítva a fax mérete.

Ellenőrizze, hogy helyes-e a beállítás.
Lásd:

Az üveglap alapértelmezés

szerinti méretének módosítása

.

A küldött faxok minden oldalának aljáról
hiányoznak az adatok.

Lehet, hogy a síkágyas lapolvasó
használatakor nincs megfelelően
beállítva a fax mérete.

Ellenőrizze, hogy helyes-e a beállítás.
Lásd:

Az üveglap alapértelmezés

szerinti méretének módosítása

.

Kevés a memória hibaüzenetet kap.

Túl nagy lehet az elküldeni kívánt fax,
vagy a fax felbontása.

Próbálja ki a következők egyikét:

Ossza fel a nagy faxot kisebb
szakaszokra, és küldje el több
faxfeladat keretében.

Törölje a tárolt faxokat, hogy több
memória állhasson a kimenő faxok
rendelkezésére.

Konfigurálja a kimenő faxot
késleltetett faxként, majd
ellenőrizze, hogy teljes egészében
el lett-e küldve.

Ellenőrizze, hogy a lehető
legalacsonyabb felbontási
beállítást használja-e (Normál).