HP LaserJet 3052 All in One Printer - Tag törlése a csoportos tárcsázási bejegyzésből

background image

Tag törlése a csoportos tárcsázási bejegyzésből

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Menü

gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxbeállítás parancsot, majd nyomja meg a gombot.

3.

A gomb megnyomásával válassza a Telefonkönyv parancsot.

4.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Csoportbeállítás parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

5.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Törl. csoportból parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

6.

A

<

vagy a

>

gombbal válassza ki a csoportból törölni kívánt tagot.

7.

A törlés jóváhagyásához nyomja meg a gombot.

8.

Ha más tagokat is törölni kíván a csoportból, ismételje meg a 6. és a 7. lépést.

VAGY

Ha elkészült, nyomja meg a

Törlés

gombot.

Megjegyzés

Ha egy gyorstárcsázási bejegyzést töröl, az minden olyan csoportos tárcsázási

bejegyzésből törlődik, amelyben szerepelt.